Jak správně volit v komunálních volbách

Platné varianty

 1. varianta: zaškrtnout oblíbené volební uskupení

Platný volební lístek – zaškrtnout jedno volební uskupení a více neřešit. V tomto případě dáváte hlas všem kandidátům kandidujícím za dané volební uskupení.

 


2. varianta: zaškrtnout své oblíbené uskupení a kandidáty z ostatních stran

Platný volební lístek – můžete zvolit své oblíbené uskupení a na dalších kandidátkách zaškrtnout pouze ty kandidáty, které znáte nebo jim věříte. Počet křížků nesmí přesáhnout počet zastupitelů v naší obci – tedy 13. Může jich být ale méně. Dáte hlas kandidujícímu uskupení a vyškrtáte například 5 dalších kandidátů, váš hlas dostává prvních osm kandidátů uskupení, které jste zaškrtli.

 


3. varianta: zaškrtnout jen kandidáty z různých uskupení

Můžete křížkovat jen kandidáty, kteří vám jsou sympatičtí a nemusíte škrtat žádné volební uskupení. I toto je platný hlas. Opět je jen nutné si dát pozor, aby počet křížků nepřesáhl počet zastupitelů v naší obci, tedy 13.


4. varianta: platná varianta, ale…

Pokud dáte křížek volebnímu hnutí či straně, můžete si již vybírat jen z kandidátů, kteří kandidují za jiné volební uskupení. Pokud zaškrtnete kandidáty za uskupení, které jste již zaškrtly, hlas je platný, ale na křížky u kandidátů se nepřihlíží.


Neplatné varianty

Neplatnou variantou je, když na hlasovacím lístku zaškrtnete více kandidátů, než má zastupitelstvo, případně zaškrtnete uskupení a více kandidátů, než má zastupitelstvo, tedy 13. V tomto případě je neplatný hlas, protože je zde 15 křížků a v naší obci je jen 13 zastupitelů.


Neplatnou variantou je také, pokud zaškrtnete názvy dvou volebních uskupení. Je možné zakřížkovat jen jedno uskupení. 


Neplatnou variantou samozřejmě je, když odevzdáte prázdný hlasovací lístek.

Pro platnost hlasu je nutné křížkovat. Nekroužkujte, nefajfkujte. Lístek je nutné vložit do správné obálky, kterou dostanete při vstupu do místnosti, jako v kterýchkoliv jiných volbách.

Jednoduchý simulátor, který vám řekne, jestli vaše varianta je platná si můžete vyzkoušet zde: https://volby.rovnou.cz/

zdroj: http://manipulatori.cz/navod-jak-hlasovat-v-komunalnich-volbach-a-nesplest-se/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.