Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice číslo 14 konané dne 26.1.2012

V roli nezávislého pozorovatele jsem se zúčastnil 14. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného na obecním úřadě dne 26.1.2012, které proběhlo v očekávaném duchu, ačkoli účast opozičních zastupitelů, kteří mají v zastupitelstvu šest mandátů z třinácti, tedy menšinu o jeden hlas, mě trochu překvapila, jelikož se několika předchozích zasedání nezúčastnili. Dnes je tedy zastupitelstvo kompletní. Na začátku poznávám kromě starosty Procházky, místostarostu Zelíka a chlapíka z Kostelních jménem Bartůněk z „prostarostovského“ křídla a z opozičních zastupitelů zubařovic Neubauerovou a Strejčka. Ostatní mi jsou, tu víc tu míň, povědomí. Účast občanů je mizivá. Kromě mě, je tu paní z knihovny, Smolík, kterému bude za chvíli přiklepnutý byt, takže příště už tipuju nepřijde, jeho kámoš, ten příště taky asi nebude, leda by se rozdával další byt, dva starší pánové a dvě mladší paní či slečny.

V prvním bodě jednání se od starosty Procházky dozvídáme, že se na školu při zateplování nedostane a projekt na zateplení zdravotního střediska se kvůli zpřísnění podmínek operačního programu musí  dopracovat. Opoziční Havlík, příjmení jsem zjistil dodatečně a identifikoval na základě starostova oslovení „ale Rudo“, podotýká, že se o škole a o výměně kotlů, které jsou „na šrot“, jednalo již před čtyřmi lety a od té doby se na tom nic nezměnilo.

V dalším bodu jednání starosta informuje o výběrovém řízení na koupi nového automobilu Škoda Octavia. Hlasování vyhrává nejnižší nabídka firmy Tukas v hodnotě 247 tisíc korun a nějaký drobný.

Na řadu přichází pronájem obecního bytu nad školkou. Obci se přihlásilo devět uchazečů, které starosta vyjmenovává a nechává přítomné zastupitele navrhnout toho, kdo byt získá podle svého svědomí a vědomí. Po krátkém váhání si bere slovo Petr, později ztotožněn s příjmením Černohous, který nás informuje o tom, jak se u svého kamaráda z městské policie v Čerčanech informoval na jednu z tam žijících rodin se třemi dětmi a zajímající se o skalický byt. Z jeho zjištění vyplývá, že ač by se příchodem tří nových žáků do místní školy, která má podlimitní stav a obec musí rozdílovou částku dorovnávat, snížil doplatek odváděný státu, i tak by nebylo dobré, tuto rodinu k nám brát. Že „jako špatný“. A navrhuje tedy Filipa Smolíka, který má dítě a slečnu, teda spíš asi paní. Zastupitelstvo v hlasování tento výběr stvrzuje dvanácti hlasy, zdržel se Volek (jméno zjišťuji na konci zasedání, když odchází jako první).

Hruškovský rybník. Nájemce pan Skopka jako fyzická osoba se od podpisu smlouvy s obcí změnil ve společnost s ručením omezeným, ale pod jiným názvem než bylo schváleno, a je proto potřeba zanést tuto novou skutečnost do análů obce. Opozice požaduje ověření z obchodního rejstříku a je ujištěna, že vše proběhne jak má. Jede se dál.

Na řadu přichází A.S.A. Starosta jako ostřílený politik informuje přítomné, že i když došlo ze strany poskytovatele odvozu odpadu, hlavně z důvodu růstu daně z 10 procent na 14, k navýšení ceny služeb z částky 66.757 Kč měsíčně na 71.000 Kč (tj. více o 6,3%), obec občanům cenu za odvoz nenavýší. Opozičnímu Pavlovi Novákovi (to je nový člen zastupitelstva obce, který nastoupil po složení mandátu panem Doušou) vadí, že starosta informuje o navýšení ceny až v lednu, a že nebylo na podzim vypsáno výběrové řízení jako v jiných obcích. Starosta přiznává chybu, ale slovo si bere pan Zelík, který se nedávno účastnil setkání Malého Posázaví (svazek obcí), kde vyzvěděl od zástupců obcí tam sdružených, že ač v některých z nich vyhrála výběrové řízení společnost Marius Pedersen a.s., ceny se pohybují zhruba plus mínus 5 procent okolo částky placené Stříbrnou Skalicí společnosti A.S.A. a navíc jsme hornatý kraj, tak můžeme být rádi. Starosta připomíná, že třeba Čerčany jsou při výběru peněz od lidí za odpady jeden milion v mínusu, zatímco my, i díky sběrnému dvoru, kde „kluci tříděj a odvážej šrot“ a minulý rok vydělali 40 tisíc, jsme v mínusu jen za 60 tisíc. Opoziční pan Havlík, klade důraz na to, aby se dostalo do zápisu, že příště, tj. v měsíci srpnu či září, musí proběhnou výběrové řízení.

Na řadu přichází část jednání nazvaná různé a prvním na řadě je Druhý velikonoční jarmark ve Stříbrné Skalici, který se má uskutečnit v sobotu 31.3.2012. Připomínám, že ten první nestál za moc (viz aktualita na těchto stránkách ze dne 19.4.2011 zde). Letos to má na starosti pan Bartůněk (předseda výboru pro školství, tělovýchovu a mládež) a informuje přítomné, že ještě neví kolik vybere peněz od sponzorů, a že víc bude vědět příště, ale žádá každého, kdo o někom ví, nejlépe místním a vůbec nejlíp s husou či kachnou, ať ho na jarmark přitáhne. Cena za stánek je 200 Kč. Starosta upozorňuje, že minule dala obec 28 tisíc a letos dá maximálně třicet.

Po pravdě řečeno, kdo byl na prvním jarmarku, musí se ptát, co stálo takový peníze, když stánky si každý trhovec přivezl sám a ještě zaplatil 200 Kč. Částečnou odpověď nám dává informace o částce vynaložené za dvě patnáctiminutová vystoupení čtyřčlenné šermířské skupiny, která se uskutečnila vpravdě v ne moc vhodnou dobu. První v poledne, kdy normální člověk obědvá, a musel doma, protože na jarmarku nebyl kupodivu žádný stánek s občerstvením, a druhé ve dvě odpoledne, kdy už i trhovci pochopili, že tu díru do světa neudělají a začali pomalinku balit. Ve výsledku představení přihlíželo vždy tak kolem desíti dětí a pěti dospělých a obec za ně skupině tří šermířů a jedné děvečce vyplatila 15.000 Kč, slovy patnáct tisíc korun. To se myslím nesmí opakovat. Zásadním problémem minulého ročníku však, dle mého, byla nejednotnotná vizáž přítomných stánků, kdy co si kdo přivezl a postavil, to měl. Přitom zapůjčit si dvacet (může to být i méně, podle počtu přihlášených trhovců) dřevěných stánků s látkovou střechou, které by jarmarku dodaly jednotný ráz, by obec přišlo na částku kolem dvanácti tisíc korun, protože jeden se dá zapůjčit za 500 Kč na den a firma je přiveze, postaví, rozloží a zase odveze (teda alespoň to píší zde). Ale o tom bude debata příště. Starosta vyhlašuje pauzu na kouření.

Po pauze starosta informuje o nutnosti provedení pořádku ve správě obecních bytů a potřebě vypracování posudku na jejich pronájem, z kterého by mohly plynout vyšší prostředky do obecní kasy. „Už se nám sem hlásí, díky láci, lidi z okolí“.

Poté nás informuje o výměně zářivky v pouliční lamě u pozemku Petra Procházky a povinné zprávě ředitelky školy pí. Boubínové, která informuje, že na školu nepřišla žádná stížnost, jen došlo k otevření nového kroužku sebeobrany. Že by reakce na pohyb podivných idividuí v blízkosti školy?

Pojďme dál. Při čtení zprávy zaslané vedením kamenolomu ve Stříbrné Skalici o množství vytěženého kamene (126.361 tun, limit je 130.000) se začíná opozice čílit, že tuto zprávu nemá v podkladech k zasedání. Po chvilce handrkování se jede dál.

Příspěvek pro TJ Sokol Stříbrná Skalice na pořádání dětského maškarního plesu pro děti dne 11.2.2012 v místní sokolovně ve výši 8.000 Kč byl jednomyslně schválen, ale otevírá pandořinu skříňku naší obce. Jako pozorovatel zvenčí (z Hradce u Stříbrné Skalice) a relativně čerstvá naplavenina vidím rozložení sil ve Skalici následovně:

Obec je rozdělena na tzv. hradní křídlo sdružené kolem TJ Sokol sídlící v objektu čp. 49 v ulici Na Hradě a jeho hlavní reprezentantkou na zastupitelstvu je pí. Neubauerová, a které je v menšině, a podhradí reprezentované starostou a jeho zastánci, které si získal za dobu své vlády ve Skalici v předchozích 20. letech. Jak se dozvídáme posléze, leží starostovi na stole nejen žádost o příspěvek na maškarní ples, ale i žádost o finance na opravu sokolovny, která je v majetku tělovýchovné jednoty, což je alfou a omegou zatvrzelosti starostova křídla v zastupitelstvu. Rozpoutává se debata o možnosti (spíše nemožnosti) jejího financování z rozpočtu obce, z níž vychází najevo, že obec nechce, podle pana Zelíka a starosty prý ani nemůže, financovat opravu objektu, který není jejím majetkem a odhadované náklady podle předběžných propočtů dosahují výše 9.000.000 Kč. Vše se ale točí už kolem projektu na opravu, který nechce obec financovat a mluví o částce 500.000 Kč, opozice (pan Havlík) oponuje, že se projekt dá udělat za 150.000 Kč a oprava sokolovny by mohla probíhat v několika etapách. Pan Zelík podotýká, že obec v předchozích měsících správci objektu nabídla pomocnou ruku při sepsání žádosti o dotaci směrovanou na ústředí Tělovýchovné jednoty, ale ze strany správce nebyla tato nabídka přijata. Argumentem pana Havlíka je též to, že ve Stříbrné Skalici, která má kolem 1.100 obyvatel, není jiná místnost, kam by se vměstnalo víc jak 150 lidí a obec to nijak neřeší. Vadí mu i to, že obec investuje 3.000.000 Kč do opravy „hnusné“ budovy obecního úřadu a „krásná“ budova radnice na náměstí, kterou vidí jako daleko reprezentativnější místo pro zástupce obce, je téměř nevyužitá.

Budova obecního úřadu ve Stříbrné Skalice

Budova obecního úřadu ve Stříbrné Skalice

 

Historická budova radnice ve Stříbrné Skalici

Historická budova radnice ve Stříbrné Skalici

Pan Zelík oponuje, že z částky 3.000.000 Kč obec přispěla jen částkou 300.000 Kč a zbytek hradí kraj a starosta podotýká, že „ty Rudo, jsi přece někdy před třemi lety horoval, za opravu obecního úřadu a teď to kritizuješ“. „Ruda“ se brání, že chtěl tenkrát nechat opravit jen střechu.
Končící zasedání zastupitelstva pokračuje tématem o hasičích z Hradových Střimelic, kteří chtějí opravit hasičskou zbrojnici, ale žádost podali pozdě, takže se bude projednávat příště, což zvedá ze židle opozičního pana Nováka, který vyčítá starostovi, že se před chvílí holedbal, jak vychází vstříc občanům a jak dělá politiku pro ně, a teď, když se někdo „Jirko“ zpozdí jeden den, tak mu „házíš klacky pod nohy„. Starosta oponuje, že termín podání nebyl splněn a „prostarostovský“ pan Bartůněk přihazuje, že nikdy neviděl žádnýho hasiče učastnit se zasedání zastupitelstva, načež je opozicí usměrněn, že při zasedání zastupitelstva v Hradových Střimelicích v hospodě U Kapličky přítomni byli. Odchází „opoziční“ pan Volek.

Na závěr „opoziční“ paní Neubauerová připomíná, že se tuhle sobotu 28. ledna v sokolovně uskuteční cimrmanovské představení ochotníků z Ondřejova pod názvem Akt, a že by obec, která je spolupořadatelem akce, mohla zítra, v pátek, o tomto informovat obecním rozhlasem, že to klidně přijde vyhlásit. Pan Neubauer kývá hlavou, a že ji prý pustí.

Zastupitelstvo končí nad novými internetovými stránkami obce, kde se podle opozičních zastupitelů nenachází pozvánka na aktuální zasedání obce, ale na listopadové minulého roku, a tak jim paní zapisovatelka musí ukázat, že ho najdou v záhlaví stránek a ne v aktualitách. Když jsem se na stránky díval dva dny před zasedáním, našel jsem na stránkách pozvánky obě. Den po zasedání jsem našel už jen tu správnou.

Další zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice je naplánováno na 23.2.2012.

Autor článku: Jakub Hlavatý