Střípky z 18. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Osmnáctého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve čtvrtek 21. 6. 2012 na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici, se kromě Jana Strejčka zúčastnili všichni zastupitelé. Oficiální zápis ze zasedání najdete na stránkách obce.

V paměti mi utkvěly tyto tři body jednání: popelnice, ředitelka ZŠ a nový obecní automobil.

Popelnice. Největší rozruch na zasedání způsobil občan Josef H., který vede dlouhodobý spor se starostou, potažmo úřadem ve Stříbrné Skalici, o velikost nádoby na komunální odpad. Společně s Šárkou K. sepsali dopis, ve kterém mimo jiné požadují od starosty vysvětlení, z jakého důvodu je obcí při příplatku za větší popelnici (240 litrů) vyžadováno podepsání darovací smlouvy. Obec toto požaduje u domácností o velikosti do 4 hlášených osob disponujících 240-ti litrovou popelnicí, což je právě případ pana Havlíka. Tento se však tomu vzepřel, načež mu komunální odpad není společností A.S.A. odvážen a on ho tak musí likvidovat na vlastní náklady. K situaci se má pan starosta hodlá vyjádřit do příštího zasedání, ač byl několikrát panem Josefem H. vyzván k odpovědi okamžité. Bude zajímavé sledovat jak se tento spor v budoucnu vyvine. Určitě zde o tom budu nadále referovat.

Ředitelka ZŠ. Výběrové řízení na ředitele školy vyhrála stávající ředitelka školy paní Mgr. Eva Boubínová. Kromě ní se o místo ředitele školy ve Stříbrné Skalici ucházeli již jen dva zájemci. Důvodů proč tomu tak bylo, může být několik. Předně to mohlo být způsobeno krátkou dobou vyvěšení záměru zvolit nového ředitele na vývěskách obce. Rovněž pak i všeobecně známou náladou v obci, kde chuť cokoli měnit a rozvíjet je na velice nízké úrovni, což zájemce o toto lukrativní místo nemusí zrovna vábit. Zároveň se pak nový uchazeč musel prokousat komisí složenou ze dvou zástupců zřizovatele (obec), jedním ze školy a jedním vybraným školskou radou, což je z celkových sedmi členů komise nadpoloviční většina. Pravdou však může být i ten fakt, jak říkají shodně starosta a místostarosta, kteří se do komise jmenovali, pardon, které zastupitelstvo jmenovalo, že z oněch tří uchazečů, byla nejpřesvědčivější stávající paní ředitelka.

Nový obecní automobil. Na závěr zasedání, kdy dochází ke konfrontaci zastupitelů obce s občany, se jeden z přítomných, pan Jakoubek, dotazoval pana starosty, proč letos nebude ve stříbrné Skalici, jak je ostatně každoročním zvykem, koncert skupiny Olympic, proč se neprodalo hasičské auto a proč není znak obce na novém služebním autě, které starosta užívá. „Vždyť už se Jirko (starosta) nemusíš stydět, jako když si jezdil tou kraksnou předtím, když si ji parkoval za křovím na Marjánce, aby tě ti z lomu neviděli. To už můžeš bejt přeci hrdej na takový auto, ne?“. Na první dvě otázky odpověď v oficiálním zápisu na stránkách obce najdete, ale na tu poslední, již překvapivě ne.

Vrcholem zasedání pak bylo neschválení návrhového usnesení zasedání zastupitelstva, čemuž se budu více věnovat v příštím zápisu.

Jakub Hlavatý