Neoficiální zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Ve Stříbrné Skalici 30. 8. 2012 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu:

 • Omluveni jsou Neubauerovi pro nemoc v rodině – sdělení ing. Havlíka
 • Pan Novák se z důvodu čerstvě praktikovaného neuvádění jmen pod jednotlivými hlasováními (novinka pana starosty zavedená od minulého zasedání) vzdává pro dnešek hlasování, načež se k němu přidávají zbývající opoziční zastupitelé. Pan starosta, sice s výhradami, ustupuje a se souhlasem všech zastupitelů ruší tuto novinku. Nadále tedy bude zachována původní prjarmark-stribrna-skalice-2012-17axe zapisování jmen.
 • Řeší se neschválené návrhové usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva. Místostarosta Zelík vysvětluje, že si v jakémsi rádci zastupitele zjistil, že při neschválení návrhového usnesení sice není toto platné, ale jednotlivé odhlasované body ano. – proč se o návrhovém usnesení hlasuje, pak tedy opravdu nevím – pozn. autora.
 • Pan starosta děkuje skalickému občanskému sdružení za úsilí o zrekonstruování varhan a jednotlivým sponzorům rovněž.
 • Následuje projednávání bodů 2 až 8, o kterých se více dozvíte v oficiálním zápisu z jednání – zde. Na těchto stránkách nemá cenu se o těchto bodech více rozepisovat, neb u nich nedošlo k ničemu podstatnému a neobvyklému, pominu-li ovšem vzájemné a na zesedáních zastupitelstva Stříbrné Skalice celkem běžné urážení a slovní pošťuchování pana starosty Jiřího Procházky s panem Novákem, jejichž chování snese krásné české pojmenování – a z úst některého ze zastupitelů ono slovní spojení skutečně zaznělo – malí kluci.
 • Bod Různé: z oficiálního zápisu se dozvídáme toto: Zpráva ředitelky ZŠ Mgr. Boubínové o řešení podnětů a stížnoští za měsíc květen — dopis manželů Neubauerových a opověď ředitelky školy Mgr. Boubínové — zastupitelé obdrželi v materiálech, červen — byla provedena kontrola KHS a následně ukončen pracovní poměr dohodou s paní Kašovou. Na samotném zasedání se však rozebíralo jenom obsazení pozice uklizečky v ZŠ po vyhozené paní Kašové, s výsledkem, že pravomoc rozhodnout v této věci má pouze ředitelka školy – sdělení pana Bartůňka.
 • Následuje pochvala zástupců obce sama sobě, že dokázali s firmou BES, s.r.o., která rekonstruuje budovu obecního úřadu, dohodnout odvezení 2.155 kg hliníku za 25.965,- Kč ve prospěch obce, ač tento dle smlouvy náležel jí – špatná smlouva nebo štěstí?
 • V kamenolomu ve Stříbrné Skalici se za II. Q 2012 vytěžilo 32.651 t drceného kameniva. Jen pro zajímavost – roční limit vytěženého kameniva je 130 tisíc tun ročně.
 • Dále se schvaluje příspěvek na činnost mladé sportovkyně-šachistky Julie Vilímové. Místostarosta Zelík navrhuje 3.000 Kč, opoziční zastupitelé zvyšují na 5.000 Kč, načež se do „dražby“ vměšuje pan starosta a míní zvýšit na 6.000 Kč, ale je i ochoten ponechat oněch 5.000 Kč, když návrh na výši přidělené částky zůstane v zápisu anonymní.©  Zastupitelé souhlasí.
 • Následuje krátké starostovo oznámení, že jeho odpověď na dopis Šárky K. a Josefa H.  týkající se nádob na směsný odpad, zastupitelé obdrželi v materiálech pro jednání ZO. Téma popelnic a problematiky s tím spojené, bylo hlasitě konfrontováno na předchozím zasedání, kdy se pan Josef H. marně domáhal přinutit starostu k přímé odpovědi na výše zmíněný dopis. Starosta tehdy odolal a vymohl si čas do příštího tzn. dnešního zasedání. Vzhledem k tomu, že dnes se pan Josef H. zasedání neúčastní a odpověď pana starosty směřuje do jeho rukou a rukou zastupitelů písemnou formou, zůstává tento díl nekonečného seriálu, alespoň prozatím, uším prostého občana utajen.
 • Dotazy zastupitelů. Pan zastupitel R. Havlík se dotazuje zástupců obce, především pana místostarosty Zelíka, zda se letos obci podaří vypsat tendr na svoz odpadůna toto upozorňoval již v lednu na 14. zasedání ZO – více zde. Místostarosta Zelík opět argumentuje případem Čerčan (více v předchozím odkazu), kde odpad nově vyváží společnost Marius Pedersen a.s. a situace je tam srovnatelná se Stříbrnou Skalicí, kde vyváží společnost A.S.A. Ubezpečil pana Havlíka, že tendr vypsán bude.
 • Zastupitel Novák si stěžuje na chybějící jména zastupitelů pod hlasováním v originálním zápisu z předchozího zasedání, ač byl panem starostou a paní Kaňkovou na minulém zasedání ubezpečen, že jména nebudou kvůli ochraně osobních údajů zveřejněna v zápisu veřejném, ale v originálu uloženém na úřadě ano. Starosta i pí. Kaňková se brání, že to nikdy netvrdili. Tvrdili.
 • Dotazy občanů. Beru si slovo a žádám obec o umístění odkazu na naše nové občanské sdružení Život v Hradci a okolí LOGO-znakna oficiálních stránkách obce. Jsem ubezpečen, že po zaslání odkazu paní Kaňkové, tak bude učiněno. Tento odkaz je na stránkách obce již zveřejněn. Děkuji.
 • Po stížnosti pana Kurtze na nepořádek na náměstí nám pan starosta sděluje, že obec bude v brzké době disponovat další pracovní silou (třetí) přidělenou úřadem práce v Kostelci n. Č. L.
 • Závěr. Za chvíli začíná v televizi fotbal, tak je schůze v rychlosti ukončena s poznámkou pana starosty, že příští 20. zasedání zastupitelstva bude až 4.10.2012 a nebude to na obecním úřadě, ale v některé ze skalických hospod. „Lidi si nás žádaj“, pravil.

 

Pozn. 20. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v restauraci Na Radnici.

Jakub Hlavatý