Postřehy z 20. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Dvacáté zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se po delší době uskutečnilo mimo místní obecní úřad. Tentokrát  byla pro jednání vybrána restaurace Na Radnici a možná i proto se zúčastnili všichni zastupitelé.

Po téměř tříměsíční prodlevě, kdy tento příspěvek dokončuji, ve mě utkvěly především dva body jednání. Prvním byla vystoupení ředitelek mateřské a základní školy, ve kterých první ponoukala vedení obce k rozšíření kapacity mateřské školy a druhá žádala o schválení výjimky z počtu žáků na zdejší základní škole a s tím související uhrazení částky 350 tisíc korun. Z vystoupení paní ředitelky mateřské školy mě zaujal argument, ve kterém obhajovala absenci kroužků (kromě flétničky) ve zdejší MŠ tvrzením, že kdyby ty kroužky měli, byli by napadáni, že v normální době nic nedělají. Musím zde zmínit naši osobní zkušenost, kterou jsme učinili zhruba před šesti lety, kdy jsme se z Penčic přestěhovali do Hradce u Stříbrné Skalice a svěřili děti místní mateřské škole. V porovnání s předchozí školkou v Kostelci nad Černými lesy, kde si s kroužky hlavu nelámali a nabízeli jich hned několik (angličtina, aerobik atd.) skalická školka nedopadá moc dobře. Už od počátku nám bylo jasné, že zdejší přístup je od novějších, nechci použít slovo modernějších, nahony vzdálen a jedná se zde spíše o jakousi úschovnu dětí. Z mé perspektivy mi tak tvrzení paní ředitelky MŠ připadá jako výmluva.

Z vystoupení ředitelky základní školy zde nemůžu nezmínit pocit, který ve mě zanechalo její přesvědčení, že vše dělá správně a cesta, po které zdejší škola kráčí, je jediná možná. Znám několik rodin a o prázdninách jsme se k nim připojili i my, které své děti dávají do jiné základní školy, právě z důvodu neutěšeného stavu školy ve Stříbrné Skalici. Na zasedání jsem zastupitelům a paní ředitelce důvody našeho odchodu, respektive našich dětí, ze zdejší školy osvětlil. Rovněž zde je vyjmenuji:

  • osoba paní učitelky Dvořákové a její výchovné metody
  • neprůhledné financování školních aktivit, především výletů a kurzů plavání (proč kurz plavání stojí ve Skalici 1500 Kč !!! a v Choceradech 600 Kč !!!, když oba probíhají v Benešově, kam je to z obou lokalit zhruba stejně daleko?)
  • problematická výuka anglického jazyka, ověřená již po měsíční docházce naší dcery do choceradské školy
  • spojování tříd, v letošním roce 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy. Domnívám se, že půlená výuka, především v 5. třídě, nemůže mít zákonitě dostatečnou kvalitu.

Korunu celému vystoupení paní ředitelky a musím podotknou, že zasedání zastupitelstva obce zcela nehodnou, pak nasadila hlasitá a neurvalá pře mezi ní a opozičním zastupitelem P. Novákem o někdejším vyvěšování zápisů ze školské rady na nástěnce školy, kdy padala hlasitá slova: „Evo, co lžeš“ a „Pavle, já nelžu“. Dohru jejich spor jen tak mít asi nebude, jelikož paní ředitelka, jak vyšlo najevo na 21. zasedání zastupitelstva obce, bude chtít po panu Novákovi na některém příštím zasedání omlouvu. Co dodat…

Druhým bodem zasedání, který mi utkvěl v paměti, bylo jednání o výši nájemného v obecních bytech. Politika obce došla tak daleko, že nájemné v obecních bytech má Skalice na třetinové výši nájemného v okolních obcích (u některých jen 20,- Kč za 1 m² měsíčně). Věřme tedy závazku zástupců obce, především mistostarosty Zbyška Zelíka, že se pokusí tuto díru, kde unikají obecní penízelíc-mince-hradec, v následujících letech zalátat a získat tak pro obec peníze třeba na kulturu, která zde tolik strádá.

Jak jsem svrchu napsal, dokončuji tento článek s téměř tříměsíčním zpožděním v době, kdy proběhlo již jednadvacáté zasedání zastupitelstva a disponuji tudíž zápisky i z tohoto. Pokusím se v co nejkratší době tyto přetavit do dalšího dílu našeho nekončícího seriálu.

Mé starší zápisy ze zasedání ZO Stříbrná Skalice naleznete zde.

Jakub Hlavatý