erb-stribrnaskalicePro rok 2013 dochází v hrazení poplatku za svoz odpadu k několika změnám.

Pro stavbu k individuální rekreaci, byt či rodinný dům, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu je výše poplatku 710,- Kč

Pro trvale hlášené platí následující tabulka.

500,- Kč – 1 fyzická osoba
1.000,- Kč – 2 fyzické osoby
1.500,- Kč – 3 fyzické osoby
2.000,- Kč – 4 fyzické osoby
2.500,- Kč – 5 fyzických osob
3.000,- Kč – 6 fyzických osob

další fyzická osoba – 500.- Kč

První změnou oproti loňsku je, že se za každou trvale hlášenou osobu v domácnosti platí 500,- Kč a nedochází tak ke slevě, kdy se za třetí a další osobu platilo jen 250,- Kč. Čtyřčlenná rodina tak loni platila 1500,- Kč. Letos 2000,- Kč.

Druhou změnou je, že rodiny do čtyř hlášených osob v domácnosti s 240 litrovou popelnicí nebudou muset obci nic doplácet a uzavírat darovací smlouvu, jak tomu bylo loni, ale bude jim popelnice vyvážena jednou za 14 dní. To by mohlo vyřešit dlouhodobý spor mezi obcí a panam J. Havlíkem, o kterém se můžete více dozvědět v zápisech ze ZO Stříbrná Skalice zde.

Od pěti obyvatel v domě výše má pak rodina právo používat popelnici o velikosti 240 litrů (či 2 x 120 l).
Platby jsou na obecním úřadě vybírány od 1. února 2013 do 31 .března 2013.

Zdroj – www.stribrnaskalice.cz.