Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se uskuteční v restauraci Propast v Hradci

restaurace-propast23. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice přivítá ve čtvrtek 28. března 2013 od 18.00 hodin restaurace Propast v Hradci.
Co nás čeká:
1. Zahájení, úkoly, informace
2. Smlouva č. IV-12-6002498/02 o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s. na pozemku v majetku obce Stříbrná Skalice p.č. 525/2, p.č. PK 987/1 díl 2 k.ú. Kostelní Střimelice
3. Změna rozpočtu č. 1/20 13 rozpočtového opatření
4. Pronájem bytu 2+1 s příslušenstvím 74,1 m2 v domě čp. 320, případně výměna
5. Pronájem bytu 2+1 s příslušenstvím ve III. Nadzemním podlaží v domě čp.320
6. Pronájem garáže č. 3 v suterénu budovy čp. 320
7. Operační program životní prostředí, zaslání registračního listu akce „Zateplení ZŠ ve Stříbrné Skalici“ a „Celkové zateplení bytového domu se zdravotním střediskem Stříbrná Skalice čp. 320, rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
8. Různé
9. Dotazy zastupitelů
10. Diskuze
11. Závěr

zdroj: www.stribrnaskalice.cz