Vycházka: Stříbrná Skalice – zlaté Střimelice

  • Byli jste už na místech s doposud dochovanými terénními pozůstatky staré hornické činnosti v okolí Stříbrné Skalice? Zdaleka to nebylo jen stříbro a zlato, co se naši předkové snažili z hlubin země na stříbrnoskalicku vydobýt.
  • Víte například o tajemných homolích se stopami zřejmě už pravěké těžby mramoru, nebo o tom, jak se v údolí Jevanského potoka v době méně dávné hledalo (a také našlo) kamenné uhlí?
  • Tuší příznivci záhad a dobrodružství, že by se ve Stříbrné Skalici mohli kamsi propadnout i při kopání jámy na dvorku?
  • Odkud vlastně pocházejí žulové balvany na skalickém hradě a mohl z něj Racek Kobyla skutečně utéct před Zikmundovým vojskem podzemní chodbou?
  • A konečně, znáte poddolované místo na stříbrnoskalicku, kde prý je až nad povrch terénu slyšet stékání vody do nepřístupné staré štoly?

    Stříbrná Skalice – zlaté Střimelice

    sobota 19.10. od 12:30 hod.

Zájemci o poznání montánní minulosti a geologických, historických i dalších pozoruhodností stříbrnoskalicka budou moci najít odpovědi na řadu těchto otázek zcela jistě během podzimní vycházky, kterou společně připravila občanská sdružení Život v Hradci a okolí, o.s. a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka.

Sraz účastníků poznávacího výletu je v sobotu 19. října ve 12.30 na náměstí ve Stříbrné Skalici před radnicí.

Trasa dlouhá asi 10 km povede přes Hradové i Kostelní Střimelice a zamíří do Hradce, kde bude završena kolem 18.00 hodin u krámku Daniely Mrázkové projekcí fotografií a dokumentace nejen pro účastníky, kteří vydrží až do konce, ale i pro další zájemce, kteří by třeba celou trasu nedokázali fyzicky zvládnout.

Slovem budou doprovázet pánové Jiří Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Vojtěch Vaněk z Okresního archivu v Kutné Hoře.

Jste srdečně zváni.

Pro bližší informace volejte: 724 131 332Jakub Hlavatý

Trasa vycházky: