Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Pozvánka na 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice, které se uskuteční v úterý 29.4.2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.erb-stribrnaskalice-n

Program:

1. Zahájení, úkoly, informace

2. Schválení účetní závěrky za rok 2013 zřízených příspěvkových organizací obcí – Mateřská škola Stříbrná Skalice.

Žádost o uzavření MS v době letních prázdnin od 14.7. do 22.8.2014.

3. Schválení účetní závěrky za rok 2013 zřízených příspěvkových organizací obcí – Základní škola Stříbrná Skalice

4. Závěrečný účet obce za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2013

5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2013 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění

6. Změna rozpočtu č. 2/2014 rozpočtového opatření

7. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu v obci Stříbrná Skalice“

8. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření prostor mateřské školy nástavbou ve Stříbrné Skalici“.

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření prostor mateřské školy nástavbou ve Stříbrné Skalici“ reg. č. CZ.1.15/3.3.00/77.01766 mezi Regionální radou regionu soudružnosti Střední Čechy a obcí Stříbrná Skalice

9. Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby „Odkanalizování obce Stříbrná Skalice

10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy 1. patra budovy čp. 52 Kostelní Střimelice – II. etapa

11. Různé

12. Dotazy zastupitelů

13. Diskuze

14. Závěr

zdroj: www.stribrnaskalice.cz