Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Tři nejzajímavější body projednávané na 30. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného v úterý 29.4.2014 v zasedací místnosti na obecním úřadě.radnic-skalice

  • Odkanalizování obce Stříbrná Skalice. Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na odkanalizování obce pro letošek ve výši bezmála 32 milionů. Znamená to, že bude od října letošního roku (2013) ke stávajícím 120 ekvivalentům obyvatel postupně napojeno dalších 700, čímž se dostatečně naplní kapacita stávající čističky a nebude potřeba její současné nežádoucí a nákladné nízké zatížení dotovat. Odkanalizován bude celý úsek od Vozlína po Marjánku, za zdravotním střediskem i s osadou Rovná. Přesnější informace budou zveřejněny po vypracování prováděcí dokumentace a napojit se bude muset každý majitel nemovitosti situované podél její současné i budoucí trasy.
  • Výběr pracovníka nově zřízeného multifunkčního centra volnočasových aktivit a infocentra. Na vyhlášené výběrové řízení (více zde) reagoval pravděpodobně jen pan Miroslav Košťál, současný kronikář obce, a bude s ním uzavřena pracovní smlouva. Jako člen občanského sdružení (spolku) Život v Hradci a okolí, o.s. věřím, že se nám s ním podaří navázat aktivní a oboustranně plodnou spolupráci, která nejen kulturně obohatí život na stříbrnoskalicku.
  • Koncert skupiny Olympic. Zastupitelé řešili žádost agentury BEST I.A. zastupující skupinu Olympic, která požádala o pronájem stříbrnoskalického náměstí za účelem uspořádání koncertu v sobotu 19. července 2014. Zastupitelé se shodli, že koncert na náměstí umožní, avšak oproti loňsku budou po pořádající agetuře za pronájem náměstí místo loňských 20 tisíc požadovat dvojnásobek, tedy 40.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se loni zúčastnilo přes 1.600 platících diváků, kdy každý zaplatil přes 300 Kč, je tento požadavek obce oprávněný.

Napsat komentář