Uhájí starosta obce Stříbrná Skalice Jiří Procházka svou pozici?

starosta-jiri-prochazka

Starosta Jiří Procházka

Ve čtvrtek 6.11.2014 se v půdním prostoru multifunkčního centra č.p. 71 na náměstí ve Stříbrné Skalici můžete od 17. hodin zúčastnit ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Stříbrná Skalice.

Vítězství Zbyška Zelíka

Kromě slibu nových zastupitelů, volby předsedů a členů jednotlivých výborů, bude nejzajímavějším bodem zasedání volba nového starosty.  Zdálo by se, že díky vítězství ve volbách v poměru 10:3 nad komunisty, bude tato otázka pro volební uskupení Za Stříbrnoskalicko jen formalitou, ale zdání klame. Preferenční hlasy (viz tabulka) jasně katapultovaly (díky jeho práci pro obec zcela oprávněně) na první místo dosavadního místostarostu Zbyška Zelíka. Naopak dosavadní pan starosta obsadil až osmé místo. Není tato skutečnost dostatečným argumentem pro změnu na pozici starosty Stříbrné Skalice po dlouhých… čtyřiadvaceti letech?! Nechme se překvapit.

Po skončení zasedání si v nově zrekonstruovaném prostoru multifunkčního centra můžete prohlédnout výstavu srovnávacích fotografií Stříbrné Skalice, Marjánky, Kostelních Střimelic, Hradových Střimelic, Hradce a okolí s názvem Proměny Stříbrnoskalicka, kterou zde připravilo Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života Stříbrnoskalicka, občanské sdružení Život v Hradci a okolí, o.s. a Informační centrum Stříbrná Skalice. Většinu fotografických podkladů připravil Tomáš Kocourek, popisky k jednotlivým fotografiím pak Jiří Bernat a Jakub Hlavatý.