A novým starostou se stává…

Minulý čtvrtek 6.11.2014 se v půdním prostoru multifunkčního centra č.p. 71 na náměstí ve Stříbrné Skalici na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Stříbrná Skalice volil nový starosta. Naděje živené volebním úspěchem místostarosty Zbyška Zelíka, který nasbíral o 27 preferenčních hlasů více než stávající starosta Jiří Procházka, se ukázaly jako plané. Ve vzduchu byl cítit již jen nepatrný Zbyškův vzdor zaběhlým skalickým kolejím. O jeho osudu bylo rozhodnuto údajně již čtrnáct dní před zasedáním, kdy inicioval interní volbu mezi zvolenými zastupiteli Za Stříbrnoskalicko, ze které vyšel stávajícím starostou poražen v poměru 7:3. Při volbě na čisto, před kterou byla zástupci za komunistickou stranu navrhovaná tajná volba přehlasována většinou zástupců vítězného uskupení, došlo jen k potvrzení předem dohodnutého scénáře se zvolením stávajícího starosty, do již sedmého funkčního období.

Opožděný souboj Zbyška Zelíka se skalickým větrným mlýnem, který vlastnoručně mazal a ještě na něj přiváděl nemalé poryvy větru, byl od začátku předurčen k nezdaru. Jak sám na zasedání přiznal, bylo chybou, že do voleb nešel s vlastním uskupením. Slíbil však, že za čtyři roky tu chybu již neudělá. A my doufejme, že ho nesemelou.