Odkanalizování obce Stříbrná Skalice

Hlavním bodem 4. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice byla 2. etapa plánovaného odkanalizování obce, která by měla na čističku odpadních vod napojit domy od Vozlína až po Marjánku. Odkanalizování Podhrádí přichází v úvahu, díky přílišné náročnosti technické (tvrdé horniny v podloží) a tím pádem i finanční (okolo 35 milionů korun), až v případné 3. etapě. Tu by však, vzhledem k nízkému ekvivalentu připojených, pravděpodobně musela v plné výši financovat obec (slova místostarosty Zelíka).

erb-stribrnaskalice-nDůležité body týkající kanalizace ve Stříbrné Skalici:

 • nejzazší termín zahájení celé akce – konec dubna 2015 (jinak propadne dotace ze Státního fondu životního prostředí),
 • dokončení hlavního kanalizačního řádu – 15. listopad 2015 – kolaudace (jinak penále pro realizující firmu 50 tisíc korun denně),
 • až po kolaudaci hlavního řádu budou moci občané napojovat své, třeba již předpřipravené, přípojky (předpokládá se, že tak učiní až na jaře 2016),
 • cena za projekt přípojky, kterou platí občan – 2.700,- Kč bez DPH za jednotku (obec nevybírá poplatek za připojení, např. v Hrusicích chtěla obec 20.000,- Kč),
 • za údajné nedostatky v projektu, snížil poskytovatel 3% korekcí dotaci 62 milionů na 59 milionů, tzn. cca 3 milionu korun, musí obec zaplatit navíc,
 • přípojky na svém pozemku realizují občané na vlastní náklady s autorizovanými firmami – povinnost doložit obci kolaudační rozhodnutí,
 • povinnost připojit se mají dle platného územního plánu i domy s vlastními čističkami.

Další významnější body zasedání:

 • obec stanovila základní částku za prodávaný obecní pozemek ve výši 350,- Kč za metr čtvereční,
 • obec ze čtyř návrhů vybrala znak a vlajku obce, které teď poputují do Poslanecké sněmovny do Podvýboru pro heraldiku a vexilogii – velká škoda, že obec nedala vyvěšením na vývěsce nebo webu šanci občanům se k těmto návrhům vyjádřit,
 • obec v Grantovém programu mezi kluby, sbory, sokoly, spolky i jednotlivce rozdělila částku 303.500,- Kč,
 • skupina Olympic letos ve Stříbrné Skalici na náměstí zahraje 11. 7. 2015 – obec za pronájem náměstí od pořadatele utží 30.000,- Kč,
 • vodovod přivádějící pitnou vodu z Želivky do Kostelních Střimelic by se do poloviny letošního roku měl dostat na kraj obce. Přípojky k domům jsou ve výhledu na příští rok.