Hradec hlásí: Vyčištěno!

cisty-jevansky-potokMinulou sobotu 11. 4. 2015 spolek Život v Hradci a okolí, za vydatné pomoci dobrovolníků, vyčistil od odpadků tři úseky v okolí Jevanského a Zvánovického potoka na katastrech: Hradec u Stříbrné Skalice, Kostelní Střimelice a Černé Voděrady.

Podařilo se rovněž zprůchodnit část toku od napadaných větví a na nějaký čas tak oddálit nežádoucí vymílání břehů. cisty-jevansky-potok-kontejner2Odpadků bylo zbaveno parkoviště u konojedské zastávky, několikaletá skládka u bývalé pískovny v Hradci a škarpy silnice od rybníka Šáchovec po rybník Hruškov. Akce se zúčastnilo téměř 50 dětí a dospělých, kteří za přívětivého počasí, v době od 10.00 do 15.00 (to přišel „slejvák“), naplnili odpadky všeho druhu (gumy od aut a traktorů, rám postele, matrace, plastové nádoby, skleněné a plastové láhve apod.) tři přistavené kontejnery.

cisty-jevansky-potok-malotraktorAkce byla součástí Čisté řeky Sázavy organizované společnostmi Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s. a MAS Havlíčkův kraj o.p.s., které zajistili pytle, rukavice, trička, vodu, svačinu (jablko + tatranka) a malý sud benešovského piva Ferdinand.

Velké díky patří společnosti DHI a.s. Finanční prostředky poskytnuté touto společností spolku umožnily nákup vybavení a náčiní, které posloužilo a v budoucnu jistě ještě poslouží, k důkladnějšímu vyčištění Jevanského potoka.

Pořadatelům, účastníkům a sponzorům – DÍKY.

A za rok znovu: „Zbavíme se smetí, stoky, za rok můžem čekat mloky.“logo2015