Známý – neznámý malíř Josef Procházka

V roce 2011 uspořádala galerie Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově výstavu z díla Josefa Procházky, jehož jméno pravděpodobně znají také někteří obyvatelé Stříbrné Skalice. V roce 2014 na ni navázala další výstava v Galerii 427 v Čáslavi. Protože obě tyto akce proběhly bez větší odezvy v našem regionu (autor tohoto textu se o nich dozvěděl dávno poté, co skončily), není od věci krátce si je připomenout.

Josef Procházka (1909-1984) byl krajinářem, který navazoval na to nejlepší z české realistické krajinomalby v 19. a v první polovině 20. století. Ačkoli žil v Praze (ateliér měl ve Slezské ulici na Vinohradech), silné pouto jej pojilo ke Stříbrnoskalicku. Narodil se v nedalekých Horních Krutech a mnoho času trávil na své chatě ve Stříbrné Skalici, kde vznikla většina jeho obrazů. Krajina Posázaví a Stříbrnoskalicka se stala i jeho oblíbeným námětem.

Častými motivy na Procházkových obrazech jsou kostelík sv. Jakuba v Rovné, údolí Sázavy nebo Jevanského potoka. Jeho obrazy ovšem nejsou přesným, fotografickým záznamem krajiny. Vybrané motivy dotvářel volně podle vlastního citu, vzpomínek a představ. Procházkovo dílo je dnes poměrně žádané a ceněné, ostatně mnoho děl zapůjčených na výstavu v Golčově Jeníkově bylo dovezeno ze zámořských sbírek. Jeho připomínka v našem regionu však bohužel chybí. Zájemce může potěšit alespoň skutečnost, že k výstavě byl vydán reprezentativní tištěný katalog, který je dodnes k dostání v galerii Goltzova tvrz a který představuje průřez Procházkovými obrazy prostřednictvím kvalitních fotografií. Zároveň přináší i základní životopisné údaje a vzpomínky od malířova syna Jana.