Střípky ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Několik bodů ze 7. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice konaného ve středu 14. 6. 2015 v zasedací místnosti na obecním úřadě:

  • ze dvou uchazečů o místo ředitelky mateřské školky ve Stříbrné Skalici výběrová komise nikoho nevybrala. Obec vyhlásila nový konkurz, do kterého se uchazeči o tuto pozici mohou hlásit do 21. července 2015,
  • obec splnila zákonnou povinnost a obecně závaznou vyhláškou schválila Požární řád obce. Zastupitel T. Rob, velitel hasičů, vytknul starostovi, že tak obec měla učinit již před 20 lety,
  • zastupitelé schválili, že se od 1. října cena stočného dorovná s cenou vodného, tedy z 15 Kč se zvýší na 28,5 Kč za kubík. K tomuto nelehkému opatření přimělo obec její hospodaření (?) a rentabilita provozu čističky odpadních vod. I po zvýšení bude cena nižší než v okolních obcích (citováno z oficiálního zápisu ze zasedání),
  • společnost Chips Praha, s.r.o, která užívala prostory v budově č.p. 323 (vedle obecního úřadu), vypověděla obci nájemní smlouvu poté, co od listopadu 2014 neplatila nájem. Důvodem jí byl nález stavebního úřadu o nedostatečném vybavení těchto prostor, načež se nedohodla s obcí, kdo je povinnen sjednat nápravu.  Následovat patrně bude delší soudní proces s nejasným výsledkem. Pokud ovšem nedošlo ke smíru na mimosoudním jednání sjednaném právníkem obce na 26. 6. 2015. Jeho výsledek se ke mně nedostal.

Připomínám, že jde o onu společnost, která se dostala na stránky novin na podzim minulého roku, kdy zdejší provozovnu uzavřeli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ti zde shledali nevyhovující hygienické podmínky, zejména výskyt plísně na stropě, na stěnách, na radiátorech a v oblasti vzduchotechniky a digestoří. Obrázky mluví samy za sebe.