Vycházka Zaniklé vesnice na Stříbrnoskalicku přilákala téměř 70 výletníků

I přes deštivé počasí předchozích dní si cestu do Hradce u Stříbrné Skalice, kde začínala přednáškou u místního krámku, v pořadí již šestá naučná vycházka pořádaná spolkem Život v Hradci a okolí, našlo téměř sedmdesát zájemců o místní historii.

Na trase dlouhé 11 kilometrů jsme navštívili místa šesti zaniklých osad, jejichž historií nás provedli pánové Jiří Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Vojtěch Vaněk ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře.

Trasa vycházky: