Jevanský potok opět vyčištěn!

V neděli 10. dubna se již podruhé čistil Jevanský potok. I letos byli hlavními organizátory občané Hradce ze spolku Život v Hradci a okolí, tedy především Evžen Zeman, který akci koordinoval se současně probíhajícím čištěním řeky Sázavy. Letos se podařilo do čištění zapojit i obce Vyžlovku, Jevany a Stříbrnou Skalici.

Dík patří firmám: DHI a.s. , EZ Hydroinformatics, Sweco a VRV za jejich peněžní, věcnou a další pomoc akci, ale především dobrovolníkům. Byli jimi: Tadeáš Tašek, Adam Tašek, Evžen Zeman, Jiří Gaube, Hana Gaubeová, Martin Kalíšek, Ondřej Nesvadba, Pavlína Nesvadbová, Daniela Mrázková, Matěj Hrbek, Votěch Hrbek, Filip Šnor, Jakub Hlavatý, Petra Štykarová, Zdeněk Pácha, Jarmila Páchová, Gasnárek, Petr Mrázek, Marek Mrázek, Deniska Mrázková, Alička Mrázková, Evžen Novák, Jan Popelka, Robert Novák, Julie Popelková, Max Bernstein, Jana Bernsteinová, Anna Hlavatá, Ela Hlavatá, Markéta Hlavatá, Tomáš Rezner, Vilma Blumentritová, Tereza Blumentritová, Vanda Blumentritová, Ladislava Blumentritová, Teodor Jareš, Tobiáš Jareš, Jiří Kuthan, Pavlína Jiráková, Andrea Mikelová, Honza Dušek, Adélka Dušková, Marie Mrázková, Stanislav Šperlík, Milan Březina, Irena Březinová.

O zdar celé akce se zasloužili lidé z Posázaví o.p.s., kteří pomohli řešit logistiku a celkovou podporu celé akce na Sázavě a byli ochotni aktivní občany na Jevanském potoce vzít do hry.
A příští rok znovu.