Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice proběhne ve středu 10.8. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stříbrná Skalice.

Program:
 1. Zahájení, úkoly, informace
 2. Změna rozpočtu č. 3/2016 rozpočtového opatření
 3. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice“
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu — akce č. 1E-12-6005915 — Stříbrná Skalice, Za Nouzovem — NN
 5. Schválení úplaty za předškolní vzdělávání — školného v MŠ
 6. Grantový program obce Stříbrná Skalice pro rok 2017
 7. Odkanalizování obce Stříbrná Skalice
 8. Různé
 9. Dotazy zastupitelů
 10. Diskuze
 11. Závěr