Mezinárodní den archeologie 2016

3. ročník Mezinárodního dne archeologie 2016 proběhne, až na výjimky, v sobotu 15. října. Letos se k akci připojil i spolek Život v Hradci a okolí svou naučnou vycházkou Středověká archeologie Stříbrnoskalicka (o akci zde).

Program (zdroj http://denarcheologie.cz/):

AKCE V PRAZE

Filozofická fakulta UK (Celetná 20, Praha 1, metro Můstek/Náměstí republiky)

10:00-16:00 Žijeme archeologií !!! – společný program pražských archeologických institucí (Ústav pro archeologii FF UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Český egyptologický ústav FF UK, Národní muzeum v Praze, Městské muzeum v Praze, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Národní památkový ústav Praha)

 • Práce archeologa v terénu: výzkum nanečisto, dokumentace pravěkého hrobu, určování kosterních pozůstatků a ukázka nemocných kostí, archeologická laboratoř. Určování stáří nádob, originály i kopie archeologických nálezů z našeho území, archeologický poklad z Týnce nad Labem
 • Olympiáda z dob starověkého Řecka, výroba odlitku antického nálezu a další předměty a informace z dob starého Řecka a Říma
 • Keltská móda s možností vyzkoušení oděvů i starověká kosmetika. Textilní a barvířské techniky napříč historií, tkaní na stavu či s karetkami, výroba přeslenů či šperků
 • Malá škola jeskynního umění pro každého, výroba pravěké sošky ražba keltských mincí
 • Tajemství kuchyní, které dávno pohltil čas. Drcení obilí na drtidle i kamenném mlýnku
 • V 11:00, 13:00 a 15:00 „Archeologické jednohubky“ – bloky minipřednášek  a projekcí na zajímavá témata. V úvodu jednotlivých bloků se pomocí videomostů přeneseme na archeologické výzkumy za kolegy do Egypta a na Slovensko
 • Ve 14:00 proběhne autogramiáda knih Jaroslava Bašty
 • Od 13:00 do 15:00 pravěká hudební show v podání Altsteinzetliche Knochenklangbilder

Pro děti je připravena „pravěká“ výtvarná dílna a stezka mladého archeologa s úkoly, oceněná diplomem.

Pro návštěvníky akce v Celetné ulici je připravena nabídka zdarma navštívit Zahrady pod Pražským hradem.

Časový rozpis MDA v areálu Karolina.

Náprstkovo muzeum (Betlémské nám. 1, Praha 1, metro Můstek/Národní třída)

 • 10:00 – 16:00 Workshopy zaměřené na kulturu a život faraonského Egypta (staroegyptská mumifikace, hieroglyfická písařská dílna, staroegyptské hry).
 • od 10:00 do 15:30 Přednáškový cyklus pro veřejnost, přednášky se budou týkat starověkého Egypta a života v antickém období. Program přednášek na www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum.

Muzeum hlavního města Prahy (Na Poříčí 52, Praha 8, metro Florenc)

 • Volný vstup pro všechny návštěvníky.
 • V 10:00 a ve 14:00 komentovaná prohlídka expozice Praha v pravěku,

Územní odborné pracoviště NPÚ v Praze – Rotunda sv. Václava (Praha 1, Malostranské náměstí) https://www.npu.cz/cs/uop-praha/akce/18173-m

 • 13:00 – 16:30 Komentované prohlídky zpřístupněné románské rotundy s Dr. Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu v Praze

Archeologický park Liboc (V domcích 29, Praha 6)

 • Přijďte oslavit archeologický svátek na tradiční Středověkou slavnost, která se bude konat od 14:00 do 18:00! Program bude doplněn ukázkami středověkého šermu a scénkami ze života našich předků. Ke zhlédnutí bude kovářské umění a možnost vyzkoušet si středověké zbraně i zbroj, střelbu z repliky historického luku, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, stříhání ovcí, tesání dřeva i tvoření ve výtvarných dílničkách. K poslechu bude hrát středověká hudba a nebude chybět ani tradiční krmě a nápoje (dobové zelňáky, grilované maso, preclíky a koláčky, pivní speciál atd.). Prohlédněte si také archeologický park, v němž jsou na základě rekonstrukcí prezentovány výsledky archeologických výzkumů. (více na www.archaia.cz).

Labrys, o.p.s. (Hloubětínská 16/11, Praha 9)

 • Od 10:00 do 16:00 si především děti budou moci vyzkoušet postup prací na archeologickém výzkumu včetně zpracování nálezů a zahrát si tematické hry.
 • Pro dospělé jsou připraveny zajímavé přednášky.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy (Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy) http://muzeumjilove.cz/

 • 10:00 Přednáška Mgr. Barbory Machové Archeologie sladkovodních ploch a toků v Evropě na příkladu činnosti Spolku pro podvodní archeologii v ČR.
 • 14:00 Přednáška Bc. Martiny Smetánkové Evropská podmořská archeologie.

Regionální informační centrum – Keltské oppidum Závist (Na Panský 11, Dolní Břežany) www.ric-dolnibrezany.cz

 • 13:00 – 17:00 Tematické workshopy nejen pro děti a odborné přednášky pro širokou veřejnost na téma Keltové a archeologie.
 • 14:00 přednáška Dr. Petra Drdy Keltové v Čechách.
 • 16:00 přednáška Bc. Dany Chmelíkové Archeologie pro veřejnost.
 • Ražba keltských mincí, odemykání keltským klíčem, lukostřelba, pravěké textilnictví, „archeologické pískoviště“ a další.
 • Netradiční dobová řemesla představí divadelní společnost Vousův kmen.
 • Po celý den otevřena expozice muzea s promítáním 3D filmu o proměnách Závisti v průběhu věků.

Muzeum Říčany (Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany) http://www.ricany.cz/org/muzeum/

 • 8. 10. Exkurze na zaniklé středověké vsi na Černokostelecku.
 • Sraz v 8:45 u Muzea Říčany nebo v 9:25 na zastávce Vyžlovka. Účastníci exkurze se vypraví prozkoumat zaniklé vesnice nedaleko Kozojed, zjistí, jak lze v lesním terénu najít relikty mlýna, rybníku nebo tvrze.
 • Vstup zdarma.
 • Akci podpořil Středočeský kraj.

Spolek Život v Hradci a okolí ve spolupráci a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech (Stříbrná Skalice, 281 63 Kostelec nad Č. l.) https://www.hradec1.cz/rubriky/regiony/stribrnoskalicko-2/

 •  16. 10. Středověká archeologie Stříbrnoskalicka – naučná vycházka věnovaná archeologickým výzkumům
 • Sraz účastníků v 10:00 před kostelem sv. Jakuba Většího v Rovné ve Stříbrné Skalici
 • Na trase dlouhé téměř 10 km budou prezentovány výsledky starších archeologických výzkumů, avšak důkladněji se účastníci budou věnovat především zjištěním učiněným v posledních třiceti letech.
 • Románský kostel sv. Jakuba Většího v Rovné ve Stříbrné Skalici bude po dobu přítomnosti účastníků otevřen a bude tak možné si prohlédnout jeho interiér s unikátními nástěnnými malbami z 12. století.
 • V 10.30 bude Jiřím Bernatem z ÚAPPSČ zahájeno samotné vyprávění, které přiblíží dosavadní přínos archeologických výzkumů a dohledů prováděných na Stříbrnoskalicku od konce 2. světové války.
 • Hovořit se bude např. o výzkumu I. Borkovského v interiéru kostela v roce 1946, o pozorováních a sběrech Josefa Bubeníka z přelomu 60. a 70. let 20. století přinášejících představu o podobě a rozsahu středověkého osídlení v okolí kostela (osada Rovná), o výzkumu kolínského Regionálního muzea v sondách umístěných vně obvodových zdí kostela z roku 1998, o zjištěních učiněných Jiřím Bernatem od 80. let 20. století.
 • Dalšími lokalitami, které účastníci navštíví, budou stříbrnoskalické náměstí(výzkum ÚAPPSČ), někdejší hrad v místech kostela sv. Jan Nepomuckého (zjištění A. Podlahy na začátku 20. století), hrad a náves v Hradových Střimelicích (průzkum T. Durdíka a výzkumy ÚAPPSČ), kostel sv. Martina v Kostelních Střimelicích a jeho okolí (nedávné výzkumy ÚAPPSČ), raně středověká lokalita na Propasti v Hradci u Stříbrné Skalice (zjištění J. Kudrnáče z roku 1962).
 • Na konci akce, u krámku Daniely Mrázkové v Hradci, je možné, pro případné zájemce, představit navštívené lokality v krátké obrazové prezentaci.
 • Občerstvení zajištěno (možnost opékání buřtů).

Klášter Sázava ve spolupráci se spolkem Po stopách našich předků (Zámecká 72, 285 06 Sázava) https://www.klaster-sazava.cz/cs

 • 10:30, 13:30, 15:00 Speciální komentované prohlídky kláštera se zaměřením na archeologii

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (Zámek 1, Roztoky u Prahy) https://www.muzeum-roztoky.cz/

 • 10:00 – 18:00 Zajímavý archeologický program Na stopě (staro)bronzovému pokladu.
 • Seznámení s unikátním bronzovým pokladem.
 • Poznáte práci archeologů.
 • Možnost odhalit šifrovanou cestu za pokladem
 • 10:30, 14:00, 16:00 Doprovodné přednášky k depotu.

Městské muzeum v Čelákovicích (Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice) http://www.muzeum-celakovice.com/

 • 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 Komentovaná prohlídka archeologické expozice (provází titul Petr Válek, vstupné zcela na dobrovolné bázi).

Regionální muzeum Mělník (Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník) http://www.muzeum-melnik.cz/

 •  Sraz v 10:00 před muzeem na komentovanou procházku po archeologických lokalitách v centru Mělníka, objevených v rámci revitalizace města.
 • Malá výstavka nálezů z let 2009 – 2011 v pokladně muzea

Archeologický ústav ve spolupráci s obcí Libice nad Cidlinou (Husova 4, Libice nad Cidlinou, 289 07) http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Mezinarodni-den-archeologie-2016-00002/

 • 10:00, 12:00 Komentované prohlídky nové výstavy, reflektující výsledky více než sto let probíhajících unikátních archeologických výzkumů raně středověkého hradiště spojeného s rodem Slavníkovců a pravděpodobným narozením druhého pražského biskupa a zemského patrona sv. Vojtěcha. Na prohlídku expozice v Pamětní síni Slavníkovské Libice navážou návštěvy hradiště, národní kulturní památky.

Muzeum T.G.M. Rakovník (Náměstí Obětovaných 1, 269 01 Rakovník) http://www.muzeumtgm.cz/

 • Sraz ve 14.00 na nádvoří muzea na archeologickou vycházku Po stopách Zikmunda Wintera.

Archeologický ústav AV ČR v Praze ve spolupráci s městem Čáslav (Čáslavské hradiště Hrádek) http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Mezinarodni-den-archeologie-2016-00002/

 •  10:00 – 13:00 Archeologické hrátky na Hrádku (vstup zdarma).
 • Pro rodiny s dětmi bude připraveno několik stanovišť, kde budou plnit speciální úkoly spojené s archeologií. Pokusí se například najít depot mincí, vyzkouší si pod odborným dohledem odkryv a dokumentaci hrobu pravěkého lovce a mohou si též vyrobit pravěký šperk.

JIHOČESKÝ KRAJ

Regionální muzeum v Českém Krumlově (Horní ulice 152, 381 01 Český Krumlov) http://www.muzeumck.cz/

 • Vstup zdarma do celé expozice

Archeologický ústav FF JČU a Archeopark Netolice http://www.ff.jcu.cz/archeologicky-ustav a http://www.archeopark-netolice.cz/

 • Sraz v 14.00 na předhradí hradiště Prácheň na ploše před hřbitovem u kostela sv. Klimenta na komentovanou prohlídku raně středověkého hradiště Prácheň u Horažďovic.
 • účastníci budou seznámeni s dějinami hradiště a stavem jeho poznání po archeologické stránce.
 • prezentovány budou nálezy z letošního výzkumu, v případě dobrého počasí proběhne drobná ukázka života v raném středověku.

Státní hrad Landštejn (Landštejn 2, 378 81 Slavonice) https://www.hrad-landstejn.eu/cs

 • Sraz v 14.00 u pokladny hradu na komentovanou prohlídku hradu s kastelánkou na téma nalezených kamenných artefaktů.
 • Pro děti budou celý den připraveny archeologické bedýnky, u kterých si mohou zahrát na archeology.

Husitské muzeum v Táboře (Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor) http://www.husitskemuzeum.cz/

 • 17. 10. Zpřístupnění archeologického depozitáře od 14:00 – 18:00

Prácheňské muzeum v Písku (Velké náměstí 114, 397 24 Písek) http://www.prachenskemuzeum.cz/

 • 27. 10. V 16:00 přednáška PhDr. Jaroslava Jiříka, Ph.D. Zánik říše římské a migrace na konci antiky.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Katedra archeologie FF ZČU (Sedláčkova 15, 30614 Plzeň) http://www.kar.zcu.cz/aktuality.php?zobraz=2346&page=0&IDWorker=0&shortcutdiv=#2

 • 10:00 – 18:00 Naučný archeologický workshop a prohlídka obou laboratoří.
 • „archeologické pískoviště“
 • určování pohlaví skutečné kostry
 • slepování keramické nádoby
 • zdokumentování naleziště a mnoho dalšího!
 • vstup na akci je zdarma

Muzeum jižního Plzeňska Blovice (Hradiště 1, 336 01 Blovice) http://www.muzeum-blovice.cz/

 • 9:00 – 15.00 archeologický výzkum na zámku Hradiště v letech 2004-2014 + malá výstavka archeologických nálezů z těchto výzkumů
 • 11:00, 13.00 přednáška Mgr. Jiřího Boudy o archeologickém výzkumu na Hradišti (kaple sv. Ondřeje)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice) http://www.marianskatynice.cz/

 • 22. 10. 14:00 – 17:00 Podzimní oživlá prohlídka – Prstem po mapě
  • přednáška o regionálních mapách severního Plzeňska
  • interaktivní prezentace
  • archeologická dílna
  • přednáška o využití map v archeologii
 • Oživlá prohlídka navazuje na výstavu Mapy a topografie severního Plzeňska (9. – 30. 10. 2016).

ÚSTECKÝ KRAJ

Městské muzeum v Kadani – KD Střelnice (Čechova 147, Kadaň) http://www.kultura-kadan.cz/akceID/82068/mezinarodni-den-archeologie

 • Archeologie 2. světové války
  • 9:00 – přednáška Mgr. Petra Čecha „Výzkumy protiletecké obrany 2. sv. války na Mostecku“
  • Petr Čech přijede lehkým obrněným vozidlem M8 Greyhound, které bude až do 12:30 vystaveno před KD Střelnice.
  • 13:00 – projekce filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava
  • 14:00 – zdravice pana Henryho Jonese Jr. a zahájení programu před KD Střelnice
  • střelba ze vzduchovky na maketu krajiny s bitvou
  • prezentace výstroje ČSA 1938
  • ukázka ručních zbraní ČSA – 2. světová válka
  • archeologický výzkum s nálezy z 2. světové války – fragment letadla
  • hrob letce a rekonstrukce jeho stroje
  • polní kuchyně s gulášem
  • 15:00 – příjezd Wehrmachtu
  • ukázka výstroje a výzbroje, případně vojenské techniky
  • 17:00 – zdravice Indiana Jonese
  • ukončení akce

Regionální muzeum v Teplicích (Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice) http://www.muzeum-teplice.cz/pro-navstevniky/778.mezinarodni-den-archeologie-1/

 • 10:00 – 15: 00 Archeologie hudby
 • dílna nejen pro děti
 • hraní na pravěké hudební nástroje
 • tvoření štěrchátek, chrastítek a bubínků
 • pečení pukanců
 • stavění příbytků
 •  hledání archeologického materiálu v sondě
    

Muzeum města Ústí nad Labem (Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem) http://www.muzeumusti.cz/

 • 10:00 – 16:00 Dílna na štípání pazourku, pravěká hudba, dílna pro děti, počítačová hra Zubr Emil v bludišti.
 • 14:00 přednáška Jana „Tondy“ Půlpána Čas pravěkých lovců.

Oblastní muzeum v Litoměřicích (Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice) http://www.muzeumlitomerice.cz/         

 • Den otevřených dveří – vstup do expozice muzea a na výstavu Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu zdarma.

Oblastní muzeum v Mostě (Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most) http://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/mezinarodni-den-archeologie

 14. října  Areál děkanského kostela v Mostě

 • Oživlá historie II. světové války
 • 12:00 Průjezd vojenské kolony městem (od muzea přes centrum do areálu děkanského kostela).
 • 13:00  – 16:30Ukázky zbraní a vojenské techniky US Army a německých ozbrojených sil s výkladem.
 • 16:30 Dynamická ukázka ozbrojeného střetu na západní frontě 1944-1945.

15. října 10:00 – 18:00  Oblastní muzeum v Mostě

 • Oživlá historie II. světové války
 • Pozemní jednotky US Army 1944-1945. Komentované ukázky výstroje, výzbroje a vojenské techniky (M3 Half-track, M8 Greyhound, WC 52 Dodge, Jeep Willys), dobové tábořiště.
 • „Living history“
 • Tkaní, předení, mletí obilí, pečení placek, výroba kamenných štípaných nástrojů, vrtání sekeromlatů, výroba kostěných nástrojů, štípání dříví kamennou sekerou, rozdělávání ohně, malování skalních kreseb, výroba pravěké a středověké keramiky – Keltové, Římané (ukázky oděvů, předmětů denní potřeby, výzbroje a výstroje).
 • Výstava „Cesta válečnými časy“.
 • Americké letectvo nad Mosteckem a Krušnými horami 1944-1945.
 • Výstava „Kučlín“.
 • Třetihorní zkameněliny.
 • Přednášky:

11:00 – 11:30 Mgr. Milan Sýkora Hrady severozápadních Čech.

12:00 – 12:30 Radovan Helt Příběh jednoho náletu.

13:00 – 13:30 MUDr. et Bc. Kryštof Derner Archeologie před branou. Archeologické výzkumy Mikulovické brány v Kadani.

14:00 – 14:30  Mgr. Petr Čech Protiletadlová obrana závodu v Záluží.

15:00 – 15:30 Mgr. Aleš Káčerik Archeologické výzkumy na Teplicku a Ústecku v roce 2015-2016.

16:00 – 16:30 Ing. Jan Zdiarský, PhD. Letecká bitva nad Kovářskou 11. 9. 1944. Ukázka výstroje osádky letounu B-17  na figurantech.

Oblastní muzeum v Lounech – Skanzen Březno u Loun (bude upřesněno)

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Archeopark pravěku Všestary       (503 12 Všestary 238) http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html

 • 15. – 16. 10. 9:00 -17:00 Archeologické dny. Co může poznat a co neumí poznat archeologie? Jaké používá metody k poznání dávné minulosti?
 • 11:00, 14:00 komentovaná interaktivní projekce k tématu
 • 10:30, 13:30 co je archeologický experiment
 • detektor kovů, datování keramiky, datování pomocí letokruhů stromů, rekonstrukce keramické nádoby a mnoho dalšího

Villa Nova Uhřínov (Uhřínov pod Deštnou 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) (bude upřesněno) http://www.villanova.cz/

PARDUBICKÝ KRAJ

Regionální muzeum v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl) http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/archeologie-nas-bavi-2016-10-10

 • Cyklus Archeologie nás baví
 • 10. – 25. 10. Návštěvníci muzea mohou vidět nejnovější archeologické soubory, které se podařilo získat při záchranných archeologických výzkumech v okrese Svitavy během posledních pěti let.
 • 10. Od 10:00 před budovou muzea přichystán poutavý program. „Živé obrazy“ ze života pravěkých lovců, Keltů, Germánů a snad ještě něco navíc předvede spolek Bacrie o.s. (http://www.bacrie.cz/).
 • – 25. 10. Na závěr oslav bude v muzeu probíhat seminář pro veřejnost. Představí se zde archeologové z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Formou prezentace Vás seznámí se svojí  prací, např.: jak probíhá výzkum v historickém jádru města nebo s výsledky experimentální archeologie a detektorové prospekce.

Regionální muzeum v Chrudimi (Široká 86, 537 01 Chrudim) http://www.muzeumcr.cz/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2016/10/13/235/-/objevy-z-parkoviste-archeologicky-vyzkum-predmesti-u-hotelu-bohemia-v-chrudimi-v-roce-2013-vernisaz

 • 14. 10.  9.00 Komentovaná prohlídka výstavy Objevy z parkoviště (Archeologický výzkum předměstí u Hotelu Bohemia v Chrudimi v roce 2013).

KRAJ VYSOČINA

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Telči (Hradecká 6, 588 56 Telč) https://www.npu.cz/cs/uop-telc/akce/17880-pamatkari-zvou-na-mezinarodni-den-archeologie-prijdte-a-poznejte-stredovekou-gastronomii

 • 10: 00 – 12:00 Workshop Přijďte a poznejte středověkou gastronomii, vstup zdarma.
 • Účastníci si vlastnoručně vyzkouší celý proces přípravy jednoduchých středověkých pokrmů tradičními postupy s pomocí replik kuchyňského nádobí a náčiní.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Městská knihovna Hodonín (Národní třída 36, 695 14 Hodonín) http://www.knihovnahod.cz/konane-akce-detail.html?id=160922144609-59a23d61f9418cbfc781eb163ce4e5d5&rok=2016&id2=akce

 • 17. 10. 17.30-19.30 Přednáška PhDr. Mariana Mazucha, Ph.D. Velká Morava očima archeologa.

Muzeum Vyškovska (náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město 682 01 Vyškov) http://www.muzeum-vyskovska.cz/

 • 12. 10. 17.00 Přednáška Mgr. Martina Golece, Ph.D. První Keltové ve Vyškovské bráně.
 • 15. 10. 13.15 Expedice Člupy, komentovaná vycházka s archeoložkou Muzea Vyškovska Mgr. Klárou Rybářovou a Mgr. Lubomírem Vránou z Muzea Bučovice na archeologické lokality Člupy u Maref a Zámeček u Křižanovic. Sraz účastníků na parkovišti čerpací stanice u křižovatky Marefy – Letonice.

Archeologický ústav AV ČR Brno (Mikulčice – výzkumná základna AÚ AV ČR, Brno 696 19, Mikulčice 736) http://mikulcice-valy.cz/

 • 10.00 Komentovaná prohlídka významné velkomoravské lokality pro veřejnost pod vedením PhDr. Lumíra Poláčka, CSc.

Archeopark Pavlov (23. dubna 264, 692 01 Pavlov) http://www.archeoparkpavlov.cz/

 • 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00 Komentované prohlídky expozice
 • 14:00 Přednáška Mgr. Martina Nováka, Ph.D. Lovci mamutů pod Pálavou

ZLÍNSKÝ KRAJ

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Přemysla Otakara II., 688 12 Uherský Brod)

http://www.mjakub.cz/mezinarodni-den-archeologie-2016?idc=1592

 • 9:00 – 16:00 Den otevřených dveří, vstup do expozic muzea zdarma.

Muzeum Kroměřížska (Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž) http://www.muzeum-km.cz

 • Po celý den zpřístupnění archeologické části expozice Příroda a člověk a Historie ukrytá pod dlažbou města

Ústav archeologické památkové péče Brno, pobočka Hulín http://www.uapp.cz/ (bude upřesněno)

 •  Mgr. Miroslav Popelka návštěva archeologického výzkumu, moderní metody v archeologii, hledání Holešovské synagogy

OLOMOUCKÝ KRAJ

Muzeum a galerie v Prostějově (Nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov) http://www.muzeumpv.cz/

 • Sraz v 8.15 na autobusovém nádraží v Prostějově (odjezd autobusu v 8.25) nebo v 9.05 před kostelem ve Stínavě (zde je domluvená prohlídka) na archeologickou vycházku s Mgr. H. Čižmářovou a a PhDr. M. Šmídem Po stopách minulosti: Výlet na Ježův hrad.
 • Více informací – hcizmarova@muzeumpv.cz, tel. 731848463.
 • Navštívíte jednu z nejstarších staveb na Prostějovsku – kostel Povýšení sv. Kříže ve Stínavě. Dále se bude pokračovat přes zaniklé opevněné osídlení Městisko z počátku 13. století na místo pravěkého hradiště, kde se nachází středověká zřícenina Ježova hradu.
 • Upozornění pro účastníky, budete se pohybovat v terénu střední náročnosti, v případě deštivého počasí se akce ruší, vstup zdarma.
 • V tento den jsou pro veřejnost zdarma zpřístupněny všechny stálé expozice v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2.

Vlastivědné muzeum v Šumperku (Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk) http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/

 • 14. 10. 9:00 – 16:00 Workshop Přežili byste v pravěku? (jednotné vstupné 40,- Kč, děti do 3 let zdarma).