Obec Stříbrná Skalice nabízí k pronájmu restauraci Na Radnici

205_stribrna_skalice-pdf-0001Obec Stříbrná Skalice oznamuje záměr pronajmout restauraci

„NA RADNICI“

přízemí + sklepy

budova č.p. 19 ve Stříbrné Skalici

od 1. ledna 2017.radnice-pronajem-nahled

Podmínky pronájmu:
  • doba pronájmu 4 roky s 6 měsíční výpovědní lhůtou od pronajímatele
  • měsíční nájem je stanoven od března do října 9.000 Kč (8 měsíců) a od listopadu do února (4 měsíce) 6.000 Kč
  • kauce při podpisu nájemní smlouvy je stanovena ve výši 3 měsíčních nájmů tj. 24.000 Kč
  • v letních měsících řádný provoz venkovní zahrádky
  • v prostorách nesmí být provozovány hrací automaty ani jiné loterijní hry
  • nájemce hradí pravidelně elektrické revize

radnice-pronajem-mapaUpozorněni: obec nepronajímá mobilní zařízení a vybavení interiéru např. stoly, židle, chladničky, myčku, espreso, které jsou v majetku dosavadního nájemce – seznam je k dispozici na OÚ.
Tyto podmínky musí být splněny, v opačném případě je nabídka vyřazena.

Bližší informace budou zájemcům podány na Obecním úřadu ve Stříbrné Skalici na tel: 321693131 nebo 736643090 – starosta J. Procházka.

Přihlášky s nabídkou využití prostor a celkových podnikatelských záměrů, podávejte osobně nebo doporučeně poštou na adresu:

Obecní úřad Stříbrná Skalice,

Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice


Obálku s nabídkou uchazeč řádně zajistí proti samootevření, kterou opatří svým razítkem, zpáteční adresou a zřetelně označí: NEOTEVÍRAT — nabídka pronájmu restaurace NA RADNICI
do 28. 11. 2016 do 10:00 hodin.