Změna ceny vodného a stočného ve Stříbrné Skalici a Hradových Střimelicích

Pozor!!! Od 1. 10. 2016 se ve Stříbrné Skalici a Hradových Střimelicích zvýšila

  • cena vodného na 43,49 Kč/m³,
  • cena stočného na 52,77 Kč/m³ (týká se pouze Stříbrné Skalice – kanalizace).

Celkem tedy cena vody pro občana Stříbrné Skalice připojeného na kanalizaci stoupla na více jak 96 Kč, což je více jak český průměr. V Praze je to například cca 85 Kč.

mapa-vs