Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

18. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se uskuteční ve čtvrtek 8.12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

obecni-urad-nahled
Program:
 1. Zahájení, úkoly, informace
 2. Změna rozpočtu č. 5/2016 rozpočtového opatření. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
 3. Předběžné rozpočtové opatření č. 6/2016
 4. Rozpočet Obce Stříbrná Skalice na rok 2017
 5. Zpráva ředitelky Mateřské školy Stříbrná Skalice — a) žádost o převedení svěřeného majetku z Obce na MŠ v hodnotě 126089,92 Kč b) žádost o souhlas s uzavřením MŠ v době zimních prázdnin
 6. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví formou neinvestiční dotace neziskové organizace Posázaví o.p.s. dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.
 7. Dodatek k pojistné smlouvě č. 7720340880 mezi obcí Stříbrná Skalice a Kooperativa pojišťovna, a.s. — pojištění nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví obce
 8. Pronájem restaurace „Na Radnici” čp.19 ve Stříbrné Skalici
 9. Smlouva s ČEZ Prodej, s.r.o. — cenová nabídka EE 2017 (energetická burza)
 10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozvodné vodovodní řady Kostelní Střimelice”
 11. Výstavba hasičské zbrojnice v rámci programu Dotace pro jednotky SDH
 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020555/01 Kostelní Střimelice, p.č. 453/9,13
 13. Různé
 14. Dotazy zastupitelů
 15. Diskuze a závěr