Stříbrná Skalice – odpady

K úplnému zákazu skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu by v České republice mělo dojít v roce 2024. Již před tímto termínem bude docházet k omezování množství odpadu likvidovaného skládkováním, a to zvyšováním poplatků za jejich uložení. Likvidace směsného komunálního odpadu se začne obcím prodražovat. Jediným řešením je, množství směsného odpadu snižovat tříděním.

Odpady ve Stříbrné Skalici

Obec Stříbrná Skalice zatím před těmito skutečnostmi strká hlavu do písku. Systém poplatků je nastaven tak, že se občanům třídit nevyplatí. Obec od každého trvale zde žijícího občana vybírá paušální poplatek 500 Kč za rok (4 členná domácnost = 2.000 Kč), z chaty 710 Kč, a rozdíl v příjmech a výdajích, které vybranou částku již dnes převyšují, doplácí ze svého (tedy z našeho). Při zachování tohoto „pštrosího“ přístupu, tak bude obec v budoucnu nucena poplatky za svoz zvyšovat, stejně jako se to nedávno stalo u poplatků za vodu, viz ZMĚNA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO VE STŘÍBRNÉ SKALICI A HRADOVÝCH STŘIMELICÍCH.

Naše čtyřčlenná rodina, díky tomu, že třídí, naplní 120 l popelnici nejdříve tak za 14 dní, většinou déle. Místo toho, aby nám obec již dnes umožnila, stejně jako je to v mnoha okolních obcích, vybrat si 14 denní svoz a platit méně (cca 1.400 Kč za rok), zatvrzele se drží „osvědčeného“.

Argument, že: „14 denní způsob svozu si kvůli nižší ceně vybere většina obyvatel, kteří stejně třídit nezačnou a přebývající odpad začnou házet do škarp. Obec tak od občanů vybere méně a náklady za likvidaci jí ještě vzrostou…“ v současnosti neobstojí.

Moderní obec uvažuje jinak, viz zajímavý článek o této problematice – Plánované změny systému sběru tříděného odpadu v naší obci.

Ve Stříbrné Skalici jsme si zvykli na mnohé, moderní obec opravdu nejsme. Tlak na snižování množství směsného komunálního odpadu nás ve velice krátké době donutí, vydat se cestou třídění. Otázkou je, kolik nás to prozření, bude ještě stát?!!

Napsat komentář