Dívčí válka ve Stříbrné Skalici

Dívčí válka

 • v sobotu 19. 8. 2017 od 19 hod.
 • bývalé LETNÍ KINO – STŘÍBRNÁ SKALICE, Sázavská ulice 323
 • předprodej 329,-Kč, v den akce 349,-Kč.

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.

Autor sám o této komedii říká:

„Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.  O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice.

Hrají:

Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná, Anna Kadeřávková a další.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

 • VINOTÉKA – TRAFIKA NA NÁMĚSTÍ, Stříbrná Skalice
 • OBCHOD K MARJÁNCE, ul. K Marjánce, Stříbrná Skalice
 • INFORMAČNÍ CENTRUM SÁZAVA, nám. Voskovce a Wericha 280, Sázava, tel. č.: 327 320 763
 • TÁBOŘIŠTĚ U HROCHA, Průmyslová 333, Sázava
 • RESTAURACE NA STATKU, Náměstí 327, Jevany, tel. č.: 321 678 175
 • AGENTRUA K (U KOPIČKŮ), ul. Pražská 110, Kostelec nad Černými lesy, tel. č.: 321 679 212
 • OBCHŮDEK – POTRAVINY – Daniela Mrazková, Hradec 51, Kostelec n. Č. lesy
 • CUKRÁRNA SV.ONDŘEJE, nám. 9. května 120, Ondřejov

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA VYNIKAJÍCÍ KOMEDII S NOVÝM HERECKÝM OBSAZENÍM

Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music. Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.