Kompostéry ve Stříbrné Skalici

Tak to vypadá, že nám obec pořídí kompostéry.

Obec Stříbrná Skalice povinnost třídění biologického odpadu prozatím řeší smlouvou s Kompostárnou v Struhařově, kam můžou její obyvatelé zdarma bioodpad svážet. Nevím však o nikom, kdo by možnosti odvézt trávu do 13 km vzdálené obce kdy využil.

NOVÝ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 konečně přinutil zástupce obce Stříbrná Skalice tuto situaci řešit. Je z něho totiž možné získat dotaci až 85%.

Prozatím byla vyhlášena veřejná zakázka na „Pořízení kompostérů pro obec Stříbrná Skalice“, jejíž předpokládaná hodnota je 1 450 000,- Kč bez DPH. Z toho:

  • dřevěné kompostéry – 500 000,- Kč (předpokládaný počet 300 ks, objem 1,1 – 1,2 m³),
  • plastové kompostéry – 950 000,- Kč (předpokládaný počet 400 ks, objem 1,1 – 1,2 m³).

Co se zavedením kompostérů získá?

  • sníží se poplatky za svoz odpadů, protože se sníží jeho množství o 30 % až 70 %,
  • snížení nákladů na sběr, svoz a skládkování komunálního odpadu až o 20 % ročně,
  • přispěje se ke zlepšení životního prostředí,
  • občané (snad) nebudou bioodpadem (posekanou trávou) zavážet břeh Jevanského potoka a ten pak při povodních nenapáchá takové škody.

Je také otázkou, jakým způsobem bude obec oněch 700 ks kompostérů lidem nabízet. U trvale bydlících předpokládám bezplatné zapůjčení, u chatařů netuším. Důležitá bude i osvěta v otázce správného kompostování.

Uvidíme. Buď jak buď, je to první malý krůček správným směrem. Těch ovšem naší obci do roku 2024, kdy by mělo v České republice dojít k úplnému zákazu skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu (psal jsem zde), zbývá udělat „neúrekom“.