Podaří se obci pronajmout restauraci Na Radnici?

V krátké době již počtvrté nabízí obec k pronájmu

restauraci „Na Radnici“.

Po dvou neúspěšných pokusech pronajmout restauraci na dobu čtyř let za 96.000,- Kč ročně, s kaucí 24.000,- Kč, kdy se nikdo nepřihlásil, musela obec značně slevit ze svých požadavků. V současné době (nabídky bylo možné podávat do 9. srpna) je pronájem restaurace již podruhé nabízen na dobu dvou let za částku 48.000,- Kč ročně, s kaucí 12.000,- Kč.

Z historie

V budově, která je zapsaná ve státním seznamu jako kulturní památka, fungoval šenk již od počátků radnice v 18. století. Do druhé světové války zde fungoval Městský hostinec. Za komunismu byla v objektu kromě kanceláří národního výboru ještě mlékárna a samoobsluha obchodu s potravinami. Restaurace zde byla obnovena po roce 1990.

Podmínky pronájmu:
– doba pronájmu 2 roky s 6 měsíční výpovědní lhůtou od pronajímatele
– měsíční nájem je stanoven na 4000,- Kč
– kauce při podpisu nájemní smlouvy je stanovena ve výši 3 měsíčních nájmů tj.
12.000 Kč
– v letních měsících řádný provoz venkovní zahrádky
– v prostorách nesmí být provozovány hrací automaty ani
jiné loterijní hry
– nájemce hradí pravidelně elektrické revize