Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 24. 8. 2017 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Stříbrná Skalice.

Program:

 1. Zahájení, úkoly, informace
 2. Stříbrná Skalice — souhrnný plán sanace a rekonstrukce po vytěžení lomu
 3. Pronájem restaurace Na radnici ve Stříbrné Skalici čp. 19
 4. Poskytnutí dotace od Středočeského kraje na výstavbu nové hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici ve výši 1.628.200,- Kč
 5. Změna rozpočtu č. 4/2017 rozpočtového opatření za rok 2017
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 1E-12-6005052/1 Hradec u Stříbrné Skalice, kabelové vedení NN-č.e. 159
 7. Operační program životního prostředí 2014-2020-40.výzva. registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/.0./16-040/0003560 – pořízení kompostérů pro obec Stříbrná Skalice. Celkové způsobilé výdaje 1.792.736,- Kč. Projekt doporučený k podpoře.
 8. Operační program životního prostředí 2014-2020-41.výzva. registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/.0./16-41/0003561 – pořízení štěpkovače, traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Stříbrná Skalice. Celkové způsobilé výdaje 1.289.618,- Kč. Projekt doporučený k podpoře.
 9. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostření z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 pro obec Stříbrná Skalice na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Stříbrná Skalice“. Dotace — 2.352.560,- Kč.
 10. Prodej a směna obecních pozemků
 11. Různé
 12. Dotazy zastupitelů
 13. Diskuze a závěr

Napsat komentář