Způsoby informování občanů na příkladu dvou obcí

Včasné informování občanů o aktuálním dění v obci, o nečekaných událostech, i o hrozícím nebezpečí by mělo patřit mezi priority každé obce.

Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Záleží jen a jen na zástupcích obce, jaký zvolí. Jako příklad dvou rozdílných přístupů k této otázce jsem zvolil obce Vyžlovka a Stříbrná Skalice.

Vyžlovská infolinka – informování občanů pomocí SMS

Moderní přístup

Vyžlovka, pod vedením aktivního starosty Jana Pelikána, kromě toho, že nedávno zkvalitnila webové stránky, již několik let pro informování svých občanů používá Vyžlovskou infolinku. Jedná se o SMS službu, do které se můžete dobrovolně přihlásit (i dobrovolně odhlásit), přičemž vám začnou chodit zprávy o všem důležitém, co se v obci děje, od odpadů, přes cvičení jógy, až po výsledky místní fotbalové jedenáctky. Vtip je v tom, že i vy se můžete zapojit a informovat své spoluobčany o svých aktivitách. Stačí, aby obec uzavřela s operátorem smlouvu, načež obdrží sim kartu, kterou vloží do telefonu s funkcí odesílání hromadných zpráv a pověří člověka, nejlépe zaměstnance obce, který zprávy jednak vytváří, ale zároveň třídí ty od spolků, Sokolů, fotbalistů, hasičů a jiných. To vše s měsíčními náklady pouhých 300,- Kč!!!

Tímto způsobem můžete informovat spoluobčany ihned a nezáleží, kde se v tu dobu právě nacházejí. Stačí, aby byli na signálu.


PDF soubory publikované na stránkách obce Stříbrná Skalice

Nemoderní přístup

Stříbrná Skalice, vedená přes čtvrt století Jiřím Procházkou, informuje občany publikováním PDF souborů na webových stránkách, vyvěšováním zápisů ze zastupitelstva na nástěnkách v obci (tj. 5x ročně) a případnými hlášeními z tlampačů na sloupech veřejného osvětlení. Občan dojíždějící za prací mimo domov, se tak po důležitých informacích z obce musí pídit. Navíc jeho možnost informovat o zajímavostech a dění v obci spoluobčany, jako je to možné pomocí SMS infolinky, je ve Skalici v podstatě nulová.

Reakcí místostarosty na můj požadavek na zavedení infolinky v obci byla odpověď, že by agenda s fungováním infolinky přespříliš zaměstnala, již nyní vytížený úřad. To nepotřebuje komentář.