Pozvánka na 25. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

POZVÁNKA na 25. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 1. 2. 2018 v 18:00 hodin, které se koná v zasedací místnosti OÚ Stříbrná Skalice.

Program:

 1. Zahájení, úkoly, informace
 2. Změna rozpočtu č. 7/2017 rozpočtového opatření za rok 2017
 3. Změna rozpočtu č. 1/2018 rozpočtového opatření za rok 2018
 4. Změna veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Kostelec nad Černými lesy a obcí Stříbrná Skalice podle ust. § 63 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.v platném znění (přestupky).
 5. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2018 formou neinvestiční dotace neziskové organizace Posázaví o.p.s. dle § 10a zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění
 6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu činnosti právnických a fyzických osob.
 7. Odprodej obecních pozemků dle zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění vyhlášený záměrem dle § 3 odst. 1, 2 dne 2.11.2017
 8. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace: Oprava hasičské zbrojnice v Hradových Střimelicích.
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-6007526NB/2
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-6013135NB/1
 11. Ruzné
 12. Dotazy zastupitelů
 13. Diskuze a závěr

Napsat komentář