Obecní úřad ve Stříbrné Skalici nereaguje na vaše emaily či dopisy? Použijte tento postup

Není žádným tajemstvím, že má obecní úřad ve Stříbrné Skalici problémy s odpovídáním na emaily a dopisy občanů.

Člověk je tvorem zvídavým. Internet, jehož ohromný boom již několik let zažíváme, nám je v naší zvídavosti velikým pomocníkem. Avšak i zde občas narážíme na nepřekonatelnou bariéru. Tou je pohodlnost a neochota některých lidí, v našem případě představitelů a úředníků obecního úřadu, zveřejňovat na webových stránkách obce informace, které se publikovat dají, ale zákon jim tuto povinnost neukládá.

Neochota obce

Na to, že je obec Stříbrná Skalice na svém webu skoupá na informace (publikované navíc ve většině případů formou příloh) a jako jedna z mála obdobně velkých obcí na Praze-východ ani nevydává tištěný zpravodaj (více zde), si tak nějak zvykneme. Na co si však zvyknout nelze, je absolutní neochota zástupců obce odpovídat na žádosti o informace, na které máme jako občané právo.

Přináším vám proto postup, jak byste se měli k těmto informacím dostat. Než však začnete na obecní úřad psát, projděte si Kompletního průvodce právem na informace na serveru Frank Bold.


Jak se dostat k informacím z obce…

Krok 1

Vyhledejte e-podatelnu na oficiálních stránkách obecního úřadu. Po kliknutí na variantu Nevlastním elektronický podpis se vám zobrazí Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Obec Stříbrná Skalice.

Vyplňte všechny požadované údaje.

Důležité je uvést na začátku žádosti formulku: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací.

V případě, že k vyřízení vaší žádosti bude potřeba vyhotovit kopie, je potřeba připsat: Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Vzor žádosti ke stažení zde – vzor_žadosti o informace.


Krok 2

Pokud vám do patnácti dnů z obecního úřadu odpověď nepřijde, máte právo na nečinnost úřadu podat stížnost. Ta se podává na krajský úřad, v našem případě středočeský, prostřednictvím obce, tedy stejnou cestou jako v kroku 1.

Obsah dopisu, či žádosti:

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5

Prostřednictvím

Obecní úřad Stříbrná Skalice
Sázavská 323
281 67 Stříbrná Skalice

Ve Stříbrné Skalici dne 15. 3. 2018.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tímto v souladu s ustanovením § 16a odst. 3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a ve lhůtě tímto zákonem stanovené, podává Jakub Hlavatý, 16. 10. 1975, Hradec 1, Stříbrná Skalice, 281 63 Kostelec n. Č. l. (dále jen “stěžovatel”), stížnost na postup Obecního úřadu Stříbrná Skalice (dále jen „Úřad“) při vyřizování žádosti o informace.

Odůvodnění:
Podáním ze dne 27. února 2018 prostřednictvím elektronické podatelny požádal stěžovatel Úřad, aby mu na základě InfZ poskytl následující informace:
1)
2)
3)

Úřad po marném uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (lhůta skončila ke dni 14. března 2018) neposkytl stěžovateli informace a nevydal rozhodnutí o odmítnutí jeho žádosti ze dne 27. února 2018, ani neučinil vůči stěžovateli žádný jiný úkon předpokládaný InfZ. Postup Úřadu je proto nezákonný.
Z uvedeného důvodu stěžovatel podle § 16a odst. 3 písm. b) InfZ podává stížnost na postup Úřadu při vyřizování žádosti o informace a žádá nadřízený orgán, aby podle § 16a odst. 6 písm. b) InfZ přikázal Úřadu žádost občanského sdružení vyřídit a všechny požadované informace poskytnout. Za jejich poskytnutí předem velice děkuji.

Vzor žádosti ke stažení zde – vzor stížnosti.


Krok 3

Výzva k vyjádření ke stížnosti

Je dosti pravděpodobné, že po podání stížnosti vám již obecní úřad odpoví, protože mu vzniká povinnost, postoupit ji krajskému úřadu, který na postup vyřizování stížnosti dohlíží. Mně odpověděli tři dny po podání.

Pokud vám odpověď obecního úřadu i poté přijde nedostatečná, můžete reagovat na Výzvu k vyjádření ke stížnosti, kterou vám zhruba po čtrnácti dnech pošle krajský úřad.

Může se stát i to, že obecní úřad podanou stížnost na nečinnost nadřízenému orgánu, tedy krajskému úřadu, vůbec nepostoupí. V tom případě, musíte podat stížnost přímo k nadřízenému orgánu.


Krok 4

V případě, že ani krajský úřad na základě stížnosti žadatele nezjedná nápravu (ač by měl), je možné bránit se u příslušného správního soudu žalobou na ochranu proti nečinnosti obecního úřadu.

Věřím, že tuto krajní možnost při dolování informací z obecního úřadu ve Stříbrné Skalici nebudete muset použít.

Přeji hodně štěstí a vytrvalosti.

Napsat komentář