Vize pro Skalicko – volební uskupení pro Komunální volby na Stříbrnoskalicku

Nově vzniklé volební uskupení

Vize pro Skalicko,

které usiluje o hlasy občanů v letošních Komunálních volbách na Stříbrnoskalicku, zahájilo kampaň. Na nedávno spuštěných internetových stránkách www.skalicko.cz se můžete dočíst o jeho cílech i připravovaných akcích.


Vizi pro Skalicko tvoří především mladí lidé, kteří se rozhodli aktivně vstoupit do boje o zastupitelská místa na stříbrnoskalickém úřadě. Ten již téměř třicet let neomezeně ovládá starosta Jiří Procházka, v posledních osmi letech s notnou pomocí místostarosty Zbyška Zelíka, který by chtěl letos otěže obce převzít do svých rukou.

Spojení těchto dvou osob ve vedení obce se začíná zajídat stále většímu počtu obyvatel Stříbrnoskalicka a Vize pro Skalicko se cítí být jejich hlasem. Rozepisovat se o všech nešvarech pánů Procházky a Zelíka není cílem tohoto článku. Dočíst se o některých z nich můžete v dříve publikovaných textech na těchto stránkách. Většinu jich najdete v rubrice Občan Hlava.

(autor tohoto článku a provozovatel stránek www.hradec1.cz je jedním z kandidátů Vize pro Skalicko).

Vize pro Skalicko

Sdružení nezávislých kandidátů Vize pro Skalicko si vytklo za cíl, přinést do obcí na Stříbrnoskalicku změnu.

Zde jsou hlavní body jejich programu:

  • otevřená obec se vstřícným přístupem k občanům,
  • efektivní správa obecního majetku,
  • kvalitní územní plán,
  • dostupnější zdravotní péče,
  • podpora místních podnikatelů,
  • účinnější čerpání dotačních titulů,
  • více kulturních a společenských akcí,
  • základní škola s kvalitní výukou a dostatečným počtem žáků a další.

Zajímavé srovnání uskupení kandidujících v letošních volbách na Stříbrnoskalicku přináší následující tabulka:

zdroj: https://www.irozhlas.cz

Vize pro Skalicko se v ní vyjímá nejen svým průměrným věkem, ale i podílem kandidujících žen a vzděláním.

Kandidátka Vize pro Skalicko:

Kandidátka Vize pro Skalicko

Kromě výše zmíněného je nutné ještě vyzdvihnout ten fakt, že kandidáti Vize na Stříbrnoskalicku aktivně působí již dnes. V jejich řadách najdete předsedy místního Okrašlovacího spolku a fotbalového klubu, učitelku a ředitelku zdejší základní školy i členy dalších stříbrnoskalických spolků. Důkazem toho, že to se změnou v obci myslí vážně, je i připravovaný vznik spolku se stejnojmenným názvem – Vize pro Skalicko, z.s. Členství v něm bude otevřené všem aktivním lidem působícím na Stříbrnoskalicku bez ohledu na jejich bydliště.

Letošní komunální volby na Stříbrnoskalicku budou zajímavé

Přání do budoucna

Nelze si než přát, aby se letošní Komunální volby na Stříbrnoskalicku staly milníkem tolik potřebné změny ve vedení obce Stříbrná Skalice, o kterou se již v minulosti neúspěšně pokoušeli lidé v čele s letos zesnulým panem Miloslavem Podlešákem.

Změny, která přinese lepší život všem obyvatelům Stříbrnoskalicka.


Vize pro Skalicko plánuje v sobotu 22. září ve Stříbrné Skalici na náměstí uspořádat

„Skalické posvícení“.

Sledujte stránky www.skalicko.cz, kde se o akci i uskupení dozvíte více.

Napsat komentář