Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Stříbrná Skalice.

Obecní úřad Stříbrná Skalice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná Skalice, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Procházkou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Stříbrná Skalice, Na Radnici č.p. 19

Doba konání:

6. listopadu 2018 od 16:00 hodin


Navržený program:

1) Složení slibu členů zastupitelstva obce

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty

   a) určení počtu místostarostů

   b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

   c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

   d) volba starosty

   e) volba místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

   b) volba předsedy finančního výboru

   c) volba předsedy kontrolního výboru

   d) volba členů finančního výboru

   e) volba členů kontrolního výboru

6) Zřízení ostatních výborů a jmenování jejich předsedů a členů

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

8) Diskuse

9) Závěr

Napsat komentář