Pozitivní změny v základní škole ve Stříbrné Skalici

Nová ředitelka Jana Bittnerová se pustila do změn, které by měly přispět ke zlepšení pošramocené pověsti místní základní školy. 

Bylo zrušeno odpolední vyučování

Upravila rozvrh vyučovacích hodin tak, aby se přizpůsobil zájmům, kroužkům, volnočasovým a mimoškolním aktivitám dětí, především těch z druhého stupně, které byly dříve neúměrně zatěžovány odpoledním vyučováním. To v zimních měsících končilo až za tmy.

Rozvrh vyučovacích hodin

Kroužky

Škola rozšířila nabídku kroužků a v současnosti nabízí tyto:

 • výkonové hraní na PC,
 • tvůrčí dílničky,
 • florbal,
 • volejbal,
 • hra na kytaru i na flétnu,
 • malý průzkumník – přírodovědný a ekologický kroužek,
 • kroužek keramiky,
 • zdravotní tělesná výchova, tzv. “jóga”,
 • dramatický kroužek,
 • street dance.

Odešla učitelka Dvořáková

Daleko nejvýznamnější událostí posledních dní je však odchod paní učitelky Dvořákové. Učitelky, která se díky svým „netradičním“ výchovným metodám dostala až do pořadu Černé ovce na ČT a kvůli níž, školu opustilo nemálo místních dětí.

Pověst školy

Dílčí kroky ředitelky Jany Bittnerové a započatá úzká spolupráce školy s novým vedením obce dávají naději k tomu, že zvyšující se kvalitou výuky, širší nabídkou kroužků a pozitivním přístupem k žákům se postupně napraví značně pošramocená pověst školy. Zamezení dosavadnímu odlivu žáků a návrat alespoň části těch, kteří v minulosti školu opustili, by značně ulevilo i obecnímu rozpočtu.

Za loňský školní rok muselo být za tzv. „výjimku z počtu žáků“ z obecního rozpočtu vyplaceno přes půl milionu korun. Letos žáků ještě ubylo a k tomu se ještě zvýšil tzv. normativ za žáka, což znamená, že tato částka ještě poroste!!!

Hlubší zamyšlení nad skalickou škole z pera paní ředitelky naleznete zde.

7 Comments

 1. Dominik Matouš
 2. Jaromír Pavlík
 3. Veronika Řezbová
  • Anonym
 4. Martina Studzinská

Napsat komentář