Stříbrnoskalicko má po 28 letech jiného starostu!

Miroslav Šmied

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Stříbrná Skalice byl v úterý 6. listopadu 2018 zvolen nový starosta.

Stal se jím Miroslav Šmied ze Stříbrné Skalice.

Po vítězství volebního uskupení Vize pro Skalicko v nedávných komunálních volbách se obyvatelé Stříbrnoskalicka dočkali nového starosty. Volbou nového zastupitelstva byl ve své funkci po dlouhém, 28 let trvajícím působení ve funkci starosty nahrazen pan Jiří Procházka.

Zastupitelstvo rovněž zvolilo tři místostarosty. Tento netradiční model, který nikterak nezvýší dosavadní rozpočet na fungování zastupitelstva, by měl odrážet Vizí před volbami deklarovanou týmovost i zohlednění potřeb všech obcí Stříbrnoskalicka. Tito tři místostarostové, kromě toho, že budou zastupovat jednotlivé obce Stříbrnoskalicka, budou mít ve své kompetenci i jednotlivé oblasti fungování obce, za jejichž účelem byly v předchozích volebních obdobích zřizovány výbory. Ty byly volbou zastupitelů za Vizi zredukovány z devíti na tři. Výbor finanční a kontrolní, ty je nutné zřídit ze zákona, a výbor stavební.

Prvním místostarostou, který v době nepřítomnosti starosty, nebo v době, kdy starosta nebude moci vykonávat funkci, byl zvolen Filip Smolík. Bude rovněž místostarostou pro Stříbrnou Skalici a pro oblast školství, tělovýchovy, sportu a sociální.

Další místostarostkou bude Martina Urbanová pro Hradové Střimelice a zároveň pro oblast územního plánování, urbanismu, památkové péče a pozemního stavitelství.

Třetím místostarostou jsem byl zvolen já, Jakub Hlavatý a budu zastupovat Kostelní Střimelice a Hradec. Do mé kompetence bude spadat oblast životního prostředí, veřejného pořádku, bezpečnosti a kultury.

Další podrobnosti ze zasedání se dozvíte z oficiálního zápisu.

Napsat komentář