Letos stříbrnoskalický Sokol oslavil 115. let od svého založení. Shrňme si tedy jeho dlouhou historii.


 • rok 1903 – založení Sokola ve Stříbrné Skalici,

První republika

 • rok 1920 – získává vlastní budovu – sokolská jednota tehdy zakoupila od obce za 15.000 Kč starou školní budovu čp. 49 a vybudovala z ní sokolovnu,
 • červen 1921 – slavnostní otevření sokolovny,
 • Vánoce 1921 – zdejší divadelní ochotníci, kteří byli soustředěni pod dramatickým odborem Sokola, sehráli pro své spoluobčany divadelní představ
  ení,
 • červen a červenec 1938 – velké sokolské oslavy – X. všesokolský slet,
 • za 2. světové války byl Sokol zakázán,

Po 2. světové válce

 • 17. května 1945 – opětovné zahájení činnosti,

Období komunismu

 • 50. léta 20. století – útlum v práci místního Sokola,
 • rok 1955 – cvičenci Sokola pilně nacvičovali na celostátní spartakiádu,
 • rok 1960 – účast na Okresním spartakiádním cvičení v Českém Brodě,
 • rok 1961 – na bývalém fotbalovém hřišti v „Podhradí“ došlo k brigádní výstavbě osvětleného přírodního kluziště.
 • rok 1962 – přístavba sokolovny, tzv. přísálí,
 • rok 1964 – nácvik na již III. Celostátní spartakiádu, cvičilo zde 108 lidí
 • 30. června 1965 – TJ Sokol uspořádal v sokolovně tělovýchovnou akademii,
 • rok 1966 – nové hokejové hřiště V Podhradí. Na stavbu byl použit vyřazený materiál ze zlikvidovaného hokejového hřiště pražské Sparty,
 • rok 1968 – stavba kabiny u hokejového hřiště, kde doposud žádné nebyly a hráči se tak museli převlékat již doma a hosté potom v autobuse, kterým přijeli,
 • V roce 1974 již ve Skalici cvičilo přes 200 lidí, hlavně dětí a žen,
 • rok 1980 – spartakiádní cvičení,
 • 1. června 1980 – ukázka spartakiádního vystoupení na místním fotbalovém hřišti,
 • rok 1985 – poslední cvičení na pražském Strahově,

Po sametové revoluci

 • březen 1997 – znovu založení tělocvičné jednota Sokol – starosta František Skála. Došlo k částečné rekonstrukce sokolovny.
 • rok 2000 – dohoda mezi Sokolem a zástupci obce Stříbrná Skalice o bezplatném pronájmu budovy na dvacet let pro potřeby obce a základní školy. Obec Stříbrná Skalice se zavázala uhradit milion korun za předchozí rekonstrukci. Mezi obyvateli se v dobrovolné sbírce vybralo 20 000 Kč.

zdroj:VYSLOUŽILOVÁ, Markéta: Stříbrná Skalice; Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice, Hradec