Právě vyšlo první číslo Skalických novin

Většina z vás do svých stránek již obdržela první číslo obecního zpravodaje – Skalických novin. Již skoro týden pracujeme na jejich distribuci do schránek občanů s trvalým bydlištěm na Stříbrnoskalicku, pro které je připraven jeden zpravodaj na domácnost zdarma.

Zpravodaj do domácností místních obyvatel zdarma

Kdo z vás zpravodaj zatím neobdržel a má na Stříbrnoskalicku bydliště, může psát na skalickenoviny@stribrnaskalice.cz nebo volat na číslo 724 131 332. Pokusíme se k vám zpravodaj co nejdříve dopravit.

O vydávání obecního zpravodaje jsem usiloval již v minulost, ale až po loňských komunálních volbách se ledy pohnuly a otevřel se prostor k vytvoření týmu, který má dostatek nápadů a energie.  Oprášila se tak léta zanedbávaná povinnost obce zajišťovat kvalitní informování občanů Stříbrnoskalicka.

Elektronickou podobu naleznete na stránkách obce – http://www.stribrnaskalice.cz

Smyslem obnoveného vydávání Skalických novin je vytvoření prostoru určeného nejen k souhrnnému informování o dění v obci, ale i k prezentaci názorů, připomínek i kritických pohledů vás občanů. Za vaše příspěvky budeme nesmírně rádi. Debatě jsme otevření.

Rovněž bych chtěl zdůraznit, že uvítáme i případné zájemce o inzerci, jejíž ceník vám na požádání zašleme – pište na skalickenoviny@stribrnaskalice.cz.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na vydání a distribuci prvního čísla Skalických novin podíleli ať již příspěvkem, radou či roznáškou po schránkách.

Uzávěrka dalšího čísla je 15. dubna 2019.

Napsat komentář