Čištění Jevanského potoka 2019

Vážení spoluobčané, 

i letos se zapojíme do úklidu naší obce v rámci akce Čistá řeka Sázava, kterou i letos organizuje náš spolek Život v Hradci a okolí.

Již tradičně se budeme soustředit na tok a břehy Jevanského potoka, ale zaměříme se i na škarpy přilehlých silnic, kde je stále ještě mnoho odpadu, který se nerozloží a hyzdí krásnou přírodu v našem okolí.

Do úklidu se pustíme v neděli 14. dubna po desáté hodině.

Sraz je u krámku Daniely Mrázkové v Hradci.

Termín zvolen tak, aby nekolidoval se sobotním charitativním během Od nevidim do nevidim ve Stříbrné Skalici.

Po skončení čištění, okolo 14:00, bude pro dobrovolníky připraveno drobné pohoštění s opékáním a loutkové představení pro nejmenší u krámku Daniely Mrázkové v Hradci.

Pro bližší informace pište: ezeman55@seznam.cz,

Zbavíme se smetí, stoky,

za rok můžem čekat mloky.

Napsat komentář