Lom ve Stříbrné Skalici. Podpoří zastupitelé obce rozšíření dobývacího prostoru?

Na dalším zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice, které se uskuteční tento čtvrtek 30. 5. 2019 v 18:00 hodin v sále 1. patra na radnici ve Stříbrné Skalici č.p. 19 (více zde), se mimo jiné bude projednávat i žádost těžařů o vyjádření obce ke změně plánu těžby v místní lomu.

Ustavující zasedání

Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že prvním usnesením, které nové zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice, vzešlé z podzimních voleb, přijalo, byl požadavek na adekvátní posouzení narušení krajinného rázu, úbytek lesních pozemků a vliv prašnosti na zdraví obyvatel při tehdy probíhajícím zjišťovacím řízení záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice“. V přijatém usnesení jsme rovněž vyjádřili nutnost posouzení vlivu záměru na životní prostředí procesem velká EIA.

Odstoupení těžařů od původního „velkého“ záměru

Po této naší iniciativě těžaři ze svého záměru ustoupili a začali hledat variantní řešení, kterým by se posuzování vlivu na životní prostředí procesem EIA vyhnuli. Od listopadu minulého roku se již uskutečnily minimálně tři schůzky zástupců lomu s představiteli naší obce. Jedné z nich se zúčastnil i pověřený úředník Odboru životního prostředí v Říčanech.

Z těchto setkání vzešla varianta, kdy by se měl těžební prostor rozšířit o přibližně 0,8 hektaru a těžba trvat dalších patnáct let. Odbor životního prostředí v Říčanech údajně přezkoumání procesem velká EIA požadovat nebude. O tomto a petici Hany Senftové více v článku Matěje Senfta zde.

Otevřený dopis

Považujeme za nutnost, před tím, než se jako zastupitelé obce rozhodneme pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu s rozšiřováním těžby, požádat o mandát k tomuto kroku občany Stříbrné Skalice. Před týdnem jsme proto sepsali otevřený dopis vedení obce, ve kterém žádáme o svolání veřejného setkání za účasti zástupců lomu, zástupců obce a veřejnosti k prezentaci všech důležitých informací, týkajících se nového záměru těžařů (více zde). Zároveň jsme přesvědčeni, že by se k rozšiřování lomu měli mít možnost obyvatelé Stříbrné Skalice vyjádřit v anketě či referendu.

Zúčastněte se zasedání zastupitelstva již tento čtvrtek 30. května od 18.00

Nemusím se myslím již více rozepisovat o tom, jak důležité může čtvrteční vyjádření zastupitelů být a jaký dopad to může mít na vaše životy.

Vizi pro Skalici nejde primárně o to, těžbu ve Stříbrné Skalici zastavit, ale o to, aby zástupci obce jednali s mandátem přímo od občanů.

Přijďte, prosím, na zasedání zastupitelstva vyjádřit svůj názor.

Žádost těžařů: Kamenolom Stříbrná Skalice – žádost o vyjádření obce ke změně Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) a pokračování těžby na výhradním ložisku stavebního kamene Stříbrná Skalice

Napsat komentář