Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Pozvánka

na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice,

 které se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. 2019 v 18:00 hodin

v sále 1. patra Na Radnici ve Stříbrné Skalici č.p. 19

Program:

 1. Zahájení, informace
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 3. Hospodaření obce: a) nápravná opatření, b) závěrečný účet za rok 2018, c) schválení účetní závěrky obce
 4. Výroční zpráva Mateřské školy ve Stříbrné Skalici, schválení účetní závěrky
 5. Výroční zpráva Základní školy ve Stříbrné Skalici, schválení účetní závěrky
 6. Výběr dodavatele projektové dokumentace na nový zdroj vytápění a energetický audit budovy ZŠ
 7. Vydání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 8. Pronájem pozemku p.č. 243/28 od ÚZSVM
 9. Pronájem nebytových prostor v budově Čp. 323
 10. Prodej obecních pozemků
 11. Kamenolom Stříbrná Skalice — žádost o vyjádření obce ke změně plánu těžby
 12. Územní plán
 13. Různé
 14. Dotazy zastupitelů
 15. Diskuze a závěr

Ve Stříbrné Skalici 22.5. 2019
Vyvěšeno: 23. 5. 2019

Napsat komentář