Další číslo Skalických novin v nedohlednu

Na posledním zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se opět řešil osud Skalických novin. Starosta Šmied konstatoval, že je ochoten diskutovat s redakční radou novin, ale jedním dechem dodal, že se na jejich vydávání nehodlá jakkoli podílet.

Otázce vydávání novin se šířeji věnuji v článku NĚKOLIK VĚT K OTÁZCE VYDÁVÁNÍ TIŠTĚNÝCH SKALICKÝCH NOVIN na stránkách internetové verze Skalických novin.

Hlavní důvody

Zde jen zopakuji hlavní důvody, proč další číslo za současného rozpoložení na obci nemůže vzniknout. Neznám obec, kde by vycházel obecní zpravodaj bez toho, aby se na tvorbě jeho obsahu nespolupodílelo vedení obce. Můj názor je, že částka okolo 20 tisíc korun, která nám na pokrytí nákladů spojených s vydáváním novin chybí, není hlavním důvodem dnešní patové situace. Hlavním důvodem je neochota starosty Šmieda kvalitně o dění v obci informovat své spoluobčany.

Za sebe jako člena redakční rady musím konstatovat, že pokud nedojde k nominování zástupce z vedení obce na uvolněné místo v redakční radě a převzetí zodpovědnosti za realizaci tisku obcí, nedá se v práci na Skalických novinách pokračovat.

První (a zatím poslední) číslo obnovených Skalických novin si můžete přečíst zde.

Napsat komentář