Dojde na Stříbrnoskalicku ke zvýšení daně z nemovitostí?

Není to tak dlouho, co ministryně financí Alena Schillerová při stížnostech na nedostatek obecních financí, doporučila starostům zvýšit daň z nemovitostí (více zde).

Zasedání zastupitelstva č. 7/2019

Na posledním sedmém zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se po mém dotazu na způsob řešení vzrůstajícího schodku při nakládání s obecním komunálním odpadem (obec Stříbrná Skalice od obyvatel za odpady vybere o 150 tisíc Kč méně, než za likvidaci odpadu vynaloží) chopil starosta Šmied slova a místo toho, aby předložil vizi jak tuto problematiku řešit, navrhl zvýšit daň z nemovitostí.

Podaří se do zimy zrealizovat nové vytápění školy?

K pochopení starostova uvažování je potřeba vědět, že obec v brzké době čekají enormní výdaje na plánované investice:

  • třetí etapa kanalizace,
  • chodníky,
  • vytápění školy,
  • přestavba čp. 368 na bytový dům a další.

Ve výsledku se obec chystá v příštích dvou letech proinvestovat více jak 30 miliónů korun ze svého!

Když se podíváme podrobněji na realizace z posledních let, můžeme s velkou dávkou pravděpodobnosti očekávat, že ani tato částka nemusí být konečná (vícepráce apod). Do výdajů je potřeba rovněž zahrnout i výši úroků z plánovaného úvěru na bytový dům.

A právě zvýšením daně z nemovitostí chce pan starosta díru v rozpočtu obce při vzrůstajících výdajích zaplnit.

Koeficienty

Zvýšení daně z nemovitosti, která jde přímo do obecního rozpočtu, lze učinit pomocí koeficientů. Základní sazba daně je u chat a chalup, oproti rodinným domům, třikrát vyšší.
Základní sazby daně jsou stanoveny přímo zákonem, ale obec může výslednou částku daně ovlivnit výší koeficientů, které může stanovit obecně závaznou vyhláškou.

  • U rodinných domů se základní sazba daně 2 Kč za m² násobí koeficientem odpovídajícím počtu obyvatel, který je ve Stříbrný Skalici zákonem stanoven na 1,4.
  • Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou koeficient pro rekreační objekty ve výši 1,5, kterým se vynásobí základní sazba daně, která je u těchto objektů stanovena zákonem na 6 Kč za m².
  • Obec dále může obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 pro všechny nemovitosti na území obce. Ve Stříbrné Skalici platí v současnosti koeficient 1.

Stanovení místního koefi­cientu, stejně jako zavedení koeficientu 1,5 pro rekreační objekty, je v samostatné působnosti obce. V loňském roce 2018 na dani z nemovitých věcí naše obec získala 1,73 milionů korun. Při zvýšení místního koeficientu na 5 a rekreačního na 1,5, by se tato částka mohla odhadem zvýšit na téměř 10 milionů korun.

Vlkančice

Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí zvýšeného místního koeficientu využilo letos z celkem 6250 jen 596 obcí. Jen v 17 obcích, mezi kterými je i sousední obec Vlkančice, zastupitelé navýšili koeficient na pětinásobek.

Pro zklidnění stálých obyvatel Stříbrnoskalicka musím doplnit zmínku starosty Šmieda, že by zvýšení této daně chtěl trvale bydlícím „refundovat“ (refundace=náhrada výdajů, vrácení peněz, odškodnění). Jako příklad zmínil právě obec Vlkančice. Z veřejně dostupných zdrojů však není patrné, že by tato obec výdaje místním jakkoli refundovala. Koeficienty jsou zde vyhláškami vytažené na maximum. Výpočet daně v jednotlivých obcích si můžete vyzkoušet zde.

Výše daně z nemovitosti dnes na příkladu obcí Stříbrná Skalice a Vlkančice
obecrodinný dům 100 m²rekreační zařízení 50 m²
Stříbrná Skalice280 Kč300 Kč
Vlkančice1000 Kč1500 Kč

Bolševický přístup a nemravná daň

5. zasedání zastupitelstva obce

Za zmínku stojí reakce předsedy stavebního výboru Zbyška Zelíka. Ten starostův plán na zvýšení daně z nemovitostí označil za bolševický přístup a tuto daň za nemravnou, tahající peníze z lidí, kteří vystavěli své nemovitosti z již jednou zdaněných peněz.

Chataři, na které by zvýšení daně dopadlo nejvíce, můžou být prozatím klidní. Zatím to totiž vypadá, že pan starosta Šmied pro svůj nápad v současném zastupitelstvu podporu nemá. Ubývající prostředky v obecní pokladně a zákulisní dohody však můžou v budoucnu s názory některých zastupitelů notně zahýbat.


Problému s komunálním odpadem na Stříbrnoskalicku a možnosti jak ho řešit, se budu věnovat v dalším připravovaném článku.

Napsat komentář