Dojde ve Skalici k předražené rekonstrukci č. p. 368 na bytový dům?

Současná stavba byla vybudována v letech 1991-1992 na základě požadavku TJ Stříbrná Skalice jako provozní budova se sociálním zařízením pro chatovou osadu v rámci brigádní akce „Z“.

Od té doby na objektu nebyly provedeny žádné stavební úpravy. Postupně přestal vyhovovat aktuálním hygienickým a bezpečnostním požadavkům a od roku 2011 je nevyužíván. Již několik let je v havarijním stavu.

Současné vedení obce má, díky výhodné poloze v blízkosti centra obce, snahu změnit jeho užívání na objekt k bydlení.

Byty ano, ale…

Projektovaný počet nových bytů je 11. V obci velikosti Stříbrné Skalice by neměl být problém je zaplnit. Má to však několik háčků. Spíš háků!

Za prvé. Nové byty budou velice malé. Pět z nich má velikost 30 m², ostatní okolo 45 m². Třeba ložnice s výměrou 8,83 – 11,36 m² nejsou dle normy určeny pro více jak jednu osobu. Byty s dispozicí 2+1 (kk) tedy ani neodpovídají standardům pro bydlení mladé rodiny s jedním dítětem.

Za druhé. Celý projekt je předražený. Vzhledem k tomu, že zatím nebylo realizováno výběrové řízení, nemůžeme hovořit o konečné částce, ale z dokumentu Investiční záměr – rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům vypracovaného firmou Energy Benefit Centre a.s. vyplývá, že by se cena za rekonstrukci budovy měla pohybovat okolo 28,5 milionů. Přislíbená dotace z Ministerstva financí je 10 milionů. Pořizovací cena za jeden metr čtvereční by při dané částce byla 66.898 Kč!!! (běžná cena v naší lokalitě je 30.000 Kč za m²).

Objekt dnes

Za třetí. Podoba stavby. Navržený objekt přejímá výrazově nevhodné a vůči okolní zástavbě necitlivé architektonické řešení blízkého zdravotního střediska.

Za čtvrté. Současný objekt byl před téměř třiceti lety vystavěn z plynosilikátových tvárnic a je velkou otázkou, v jakém stavu se tyto nacházejí. To se bohužel zjistí až se začne s rekonstrukcí. Oslovení architekti se vyslovili pro celkovou demolici současné budovy.

Za páté. Je vhodné pouštět se do tak nákladného projektu teď, když obec v brzké době čekají další velké investice? Třetí etapa kanalizace, budování chodníků spojené s průtahem obcí, nové topení do základní školy, oprava střechy a zateplení mateřské školy a další.

A za šesté. Co investice v ostatních obcích Stříbrnoskalicka? Třeba v Hradci? Dlouhodobě se zde potýkáme se špatnou vodou. Bude mít obec v následujících letech prostředky přivézt sem Želivku z Kostelních Střimelic?

Šance umírá… v pátek

Poslední šancí, jak realizaci zastavit, je argumenty přesvědčit alespoň jednoho ze zastupitelů sdružení Za Stříbrnoskalicko či Nové Skalicko, aby na pátečním zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice (16. srpna), hlasovali proti zadání výběrového řízení. Zastupitelé Vize pro Skalicko jsou pro stavbu nových bytů, ale ne za současného stavu věcí!!!


V textu byly použity informace z těchto článků:

zdroj:

Napsat komentář