Blíží se přednáška o hrnčířství na Stříbrnoskalicku

Cyklus přednášek na Stříbrnoskalicku pokračuje. Program zde.


Podzimní přednáška a vycházka za poznáním zaniklého stříbrnoskalického hrnčířství, zajišťovaná pro pořádající spolek Život v Hradci a okolí Jiřím Bernatem z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Pavlem Taiblem z pražského oddělení NPÚ, proběhne v rámci Mezinárodního dne archeologie

v sobotu 19. října 2019 ve 14 hodin.

Místem konání přednášky se stane infocentrum č. p. 71 na náměstí ve Stříbrné Skalici. Hlavním tématem akce je sice bývalá místní hrnčířská výroba 19. a počátku 20. století, ale úvodní část bude také věnována keramice jako významné a většinou nejpočetnější složce souborů movitých nálezů z archeologických výzkumů.

Na přednášku s obrazovou prezentací naváže turisticky nenáročná komentovaná vycházka k místům některých bývalých hrnčířských dílen v obci. K vidění bude nejen malý výběr dochovaných výrobků ze závěrečného období místní produkce v industriálního období, ale také ukázky mnohem starších zlomků pravěké, středověké i novověké keramiky z archeologických nálezů ve Stříbrné Skalici.