Zapojte se do prospěšné ekologické aktivity

Častý odpad, který nosíme do ekologických popelnic, jsou bublinkové folie, bubliny a jiné výplně, které používají především e-shopy k obalení zboží či vycpávání krabic, aby se zboží, jež si objednáme na internetu, po cestě k nám nerozbilo. Tyto materiály sice poctivě třídíme do tříděného odpadu, nicméně je zde ještě jedna, mnohem ekologičtější, možnost – tyto bublinkové a ostatní výplně distribuovat přímo do firem, které je obratem opět použijí.

Před nedávnem jsem byl osloven paní Jankovou z Chocerad, která mě na následné schůzce seznámila s jejím „eko“ projektem. Ten již nějaký čas běží v Choceradech a byla by ráda, aby se do něho zapojili i občané či firmy z okolních obcí. Podrobnosti i kontakt naleznete v článku níže, který vyšel v letošním druhém čísle Choceradského zpravodaje.


Záleží Vám na naší planetě? Přidejte se k mému nápadu!

Dnešní doba má navzdory svým plusům i velké mínusy, jedním z nich je obrovské množství odpadu a jeho zahlcení naší planety. Hledají se různá řešení, ale stále to nestačí. Dobu ani pokrok nezastavíme, ale můžeme se zamyslet nad možnostmi, které máme. Jednou z možností je věci znovu využít. Častý odpad, který nosíme do ekologických popelnic, jsou bublinkové folie, bubliny a jiné výplně, které používají především e-shopy k obalení zboží či vycpávání krabic, aby se zboží, jež si objednáme na internetu, po cestě k nám nerozbilo. Tyto materiály sice poctivě třídíme do tříděného odpadu, nicméně je zde ještě jedna, mnohem ekologičtější, možnost – tyto bublinkové a ostatní výplně distribuovat přímo do firem, které je obratem opět použijí.

V tuto chvíli mám již čtyři zájemce z řad lokálních firem, které od nás budou zmíněný materiál odebírat. V případě, že se tento „nápad“ ujme a výplňových materiálů budeme mít od vás, občanů, skutečně hodně, máme už zkontaktované další lokální společnosti, které mají také zájem se do tohoto řetězce zapojit. Pokud se Vám nápad líbí a chcete zmenšit Váš osobní dopad na životní prostředí, nevyhazujte, prosím, tyto bublinkové a ostatní výplně.

Kontakt

Noste nám je, samozřejmě čisté, každou středu od 16:00 do 18:00 na adresu Chocerady 259 a pátek od 17 do 19 na adresu Chocerady 350. Výjimečně je též možné se domluvit na individuálním termínu na tel. 605 205 879.

Skladování bude zatím zajištěno v soukromých prostorách. Bude-li více materiálu, je od obce Chocerady přislíben i prostor na skladování většího množství výplní. V případě, že se nám podaří vybírat velké množství uvedeného materiálu a získáme od firem za tento materiál nějaké prostředky, budou tyto prostředky věnovány na aktivity, které jsou konány v záštitě Obce pro naše děti (např. Pohádkový les, Dětský den, atd.)

Cílem je netvořit odpad z takového výplňového materiálu, který může být obratem opětovně využit. Věříme, že za dobrý pocit, že děláme maximum pro zachování naší planety v dnešní podobě i pro naše děti, trochu práce navíc určitě stojí!

Barbora Janková