K výstavbě nových bytů ve Stříbrné Skalici zatím nedojde

Na posledním, 9. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice se rozhodlo, že k rekonstrukci čp. 368 na bytový dům zatím nedojde.

Příčin je několik.

1. Špatný projekt

Někdejší vedení obce nechalo v roce 2015, kvůli tehdy vypsaným dotacím, vypracovat projekt rekonstrukce budovy č.p. 368 (provozní budova se sociálním zařízením pro chatovou osadu) na komunitní dům seniorů. Zastupitelstvo obce vzešlé z voleb v roce 2018 se usneslo na změně využití objektu a pověřilo starostu Šmieda jednáním s firmou Energy Benefit k přepracování projektu na bytový dům. K drobným úpravám projektu sice došlo, ale k těm zásadnějším, jako je velikost malých bytů, původně zamýšlených pro seniory, upravit pro potřeby rodin, nedošlo.

Více o nedostatcích projektu se můžete dočíst v článku architektů Ing. arch. Tomáše Kocourka, Ing. arch. Antonína Holubce a Martiny Urbanové POSOUZENÍ PROJEKTU REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 368 VE STŘÍBRNÉ SKALICI NA BYTOVÝ DŮM publikovaný na webu Skalických novin.

2. Vysoká cena rekonstrukce

Plán prvního patra

Ujišťování současného i předchozího vedení obce, že díky změnám projektu se podaří předpokládanou částku 28,9 milionů srazit na úroveň okolo 26 milionů, se ukázalo jako liché. Výběrového řízení se zúčastnily dvě firmy s nejnižší nabízenou částkou 28,84 milionů korun. Na 8. zasedání Zbyšek Zelík prohlásil, že pokud vysoutěžená částka překročí hodnotu 26,5 milionů, projekt rekonstrukce nepodpoří.

Svůj slib splnil. Při hlasování o odsouhlasení záměru realizace stavby se zdržel hlasování a dal tak najevo, že za současných podmínek je nesmyslné v této akci pokračovat.

3. Nepravda o památkářích

Současný objekt byl před téměř třiceti lety na základě požadavku TJ Stříbrná Skalice vystavěn z plynosilikátových tvárnic jako provozní budova se sociálním zařízením pro chatovou osadu v rámci brigádní akce „Z”.

Zastupiteli Vize pro Skalicko oslovení architekti se vyslovili pro celkovou demolici současné budovy. Zbyšek Zelík při konfrontaci se závěry architektů na 8. zasedání prohlásil, že existuje vyjádření památkářů, které jim demolici objektu, stojícího v památkově chráněném území, zamítlo. Při prověřování této informace na Národním památkovém ústavu a Odboru památkové péče v Říčanech jsem zjistil, že žádná taková direktiva ze strany památkářů, týkající se budovy čp. 368, vydána nebyla. Naopak. Posudek NPÚ konstatuje, že současná budova „nemá historickou ani architektonickou hodnotu“.

Na 9. zasedání jsem se svými zjištěními seznámil zastupitele. Zbyšek Zelík výrok o tom, že by jim památkáři demoliční výměr nepovolili, popřel. Existuje však nahrávka ze zasedání, která jeho nepravdivé tvrzení dokládá.

Závěr

Budova č.p. 368 a šest chat pod ní

V současné chvíli se k dosažení adekvátního využití léta zanedbávaného území v centru obce nabízí zvolit následující postup:

  • Vyřešit vlastnictví šesti chat (majetek TJ Meteor Stříbrná Skalice), stojících níže na pozemku obce p.č. 27. Vedení Meteoru se již vyjádřilo, že by s převedením chatek na obec problém nemělo.
  • Zastupitelé obce by se měli dohodnout, k jakým účelům bude pozemek pod chatkami využíván. Za unáhlené považuji jednání současného starosty Šmieda, který zadal firmě Wiemarg vypracovat architektonickou studii na stavbu tělocvičny právě na této parcele. S názorem Zbyška Zelíka, že by případná tělocvična měla stát v blízkosti současného areálu sportovišť na Blatinách, nelze než souhlasit.
  • Pak by měla být vyhlášena architektonická soutěž, řešící celý areál od č.p. 368 až k restauraci Na schůdkách jako jeden celek. Na základě vítězného návrhu pak zvážit možnosti dalšího financování.

Napsat komentář