Pozvánka na členskou schůzi Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice

Pozvánka na členskou schůzi Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice

Kromě zprávy o předešlé činnosti a hospodaření spolku zde bude rozhodnuto v souladu se stanovami spolku o další činnosti či transformaci spolku.

Žádáme proto občany Stříbrné Skalice, kteří by se chtěli zapojit do činnosti spolku, aby se nejen zúčastnili, ale přišli iniciovat další jeho aktivity a stali se novými členy. 

Od roku 2007, kdy původní sdružení (Okrašlovací spolek od roku 2016) vzniklo, se udělalo hodně práce pro občany a pro unikátní památku – kostelík sv. Jakuba Většího v Rovné. Je třeba spolek omladit, protože činnosti, které má spolek ve svých stanovách. jsou tady pro vás – občany, kterým na přírodě, krajině a kulturně společenském životě v obci, kde žijete vy a vaše děti, záleží.

Tento spolek vám dává právo mluvit a ovlivňovat věci veřejné. To je pro vás – mladé – příležitost, která se nesmí promarnit!!!

Přijďte tedy mezi nás – dříve narozené, abyste pokračovali v námi započaté 12leté práci, kterou jsme tady pro vás nezištně prováděli!

Za výbor OS Marie Studničková

 

Napsat komentář