Budeme mít ve Skalici místo kluziště tůně?

V názvu příspěvku použitá otázka „nakousává“ poměrně ožehavé skalické téma. Tím je místní panelové kluziště s dřevěnými mantinely vybudované v záplavovém území v Podhradí. Není alespoň trochu sportovně založeného skaličáka, který by se tady alespoň jednou za život nesklouznul.

Studie a projekt

Varianta č. 4.

Ze Studie odtokových poměrů v povodí Sázavy Povodím Vltavy s.p. připravovaný projekt, v jedné z variant, nahrazení místního kluziště tůněmi připouští. Je proto na místě, o plánovaných úpravách koryta a navrhovaných „přírodě blízkých řešení“ debatovat.

První diskuse na toto téma se můžete zúčastnit již dnes, 8. listopadu 2019, na přednášce Evžena ZemanaPovodně a sucho na Jevanském potoce“ ve skalickém Informačním centru. Kdo to nestihne dnes, může obdobnou přednášku navštívit zítra od 14:00 u obchůdku v Hradci.

Jednotlivé varianty řešící prostor kluziště v Podhradí

 

Napsat komentář