Přednášky o plánovaných projektech na Jevanském potoce – 8. a 9. listopadu

Cyklus přednášek na Stříbrnoskalicku pokračuje. Program zde.


V pátek 8. 11. 2019 se od 18:00 v infocentru č. p. 71 na náměstí ve Stříbrné Skalici (v sobotu 9. 11. 2019 od 14:00 u obchůdku v Hradci) uskuteční přednáška

Povodně a sucho na Jevanském potoce.

Ing. Evžen Zeman v prezentaci přiblíží občanům probíhající aktivity obce v oblasti voda.
Zaměří se na tyto body:

1. Povodně jako hrozba a riziko

2. Jevanský potok a extrémy (povodně a sucho)

3. Lokální výstražný systém Stříbrné Skalice a ORP Říčany – digitální povodňový plán

4. Studie odtokových poměrů v povodí Sázavy a připravované projekty Povodí Vltavy s.p. v povodí  Jevanského potoka

5. Diskuse

Akci pořádá spolek Život v Hradci a okolí.

Napsat komentář