Výstavba třetí etapy kanalizace ve Stříbrné Skalici vypukne v polovině března

V současnosti je v obci prováděno odvádění odpadních vod na čističku odpadních vod (ČOV) z ulic Pražské, Jevanské, Na Městečku, Černokostelecké, Cihelny, Na Zlodějce, Sázavské a K Marjánce. Ve zbývajících částech obce jsou pak odpadní vody shromažďovány v jímkách a septicích. Nemálo z nich má přepady do vodotečí nebo do trativodů. Děje se tak jak u objektů k trvalému bydlení, tak i u objektů k rekreaci. U těch často dochází ke změně užívání na objekty pro trvalé bydlení, čímž dochází k rychlejšímu zaplňování akumulačních jímek, a tím i k potřebě častějšího vyvážení obsahů a jejich likvidaci. Nelze tak vždy zaručit likvidaci kalů odpovídajícím a hygienickým způsobem.

Fakta o 3. etapě

 • stávající čistírna odpadních vod má kapacitu cca 900-1200 EO,
 • pro odkanalizování je navržena kombinace gravitační a podtlakové kanalizace,
 • vody budou shromažďovány ve sběrných jímkách a odtud dopravovány do ČOV, resp. do stávající gravitační kanalizace,
 • navržené odkanalizování je pouze pro splaškové vody, dešťové vody budou odváděny povrchově nebo stávající kanalizací,
 • napojení jednotlivých nemovitostí bude řešeno zakončením vedlejších stok na hranici veřejného a soukromého pozemku,
 • celková délka 3. etapy kanalizace je 8 996,5 m,
 • navrhovaný kanalizační systém bude napojen v několika místech na stávající kanalizaci v obci,
 • vysoutěžená cena díla je 73.368.000,- Kč s DPH (předpokládaná cena při žádosti o dotaci byla 44.835.917,- Kč),
 • zakázku získala firma „Stříbrná Skalice – kanalizace“, Vedoucí společník OHL ŽS, a.s. a Společník TELSIGservis, spol. s r.o.,
 • zakázku na TD a BOZP vyhrála společnost Kittlik s.r.o. za cenu 1.188.000,- Kč,
 • akce bude hrazena
  • z dotací – 30.000.000,- Kč,
  • z obecní kasy – 24.000.000,- Kč
  • úvěrem – 20.000.000,- Kč.

Celá etapa je rozdělena na stoky A, B a C

Celou mapu ve formátu PDF zobrazíte zde – 3. etapa kanalizace Stříbrná Skalice.

Po kliknutí na obrázek se vám zobrazí mapa s možností detailního zobrazení

Stoka A (leden 2020 až prosinec 2020): Ulice Za Nouzovem, Pod farou, V Podhradí, Ke Štolám, Hornická, Hrnčířská, K Radnici, Na Hradě, V Betlémě, Na Čapík a U Hřiště. U fotbalového hřiště pak bude vybudována přečerpávací stanice, napojená na stávající čističku Na Blatinách.


Po kliknutí na obrázek se vám zobrazí mapa s možností detailního zobrazení

Stoka B (leden 2021 až červen 2021): Lokalita za hřbitovem, osada U Jakuba a osada Spálený.


Po kliknutí na obrázek se vám zobrazí mapa s možností detailního zobrazení

Stoka C (leden 2021 až srpen 2021): Část osady Na Hradcích.

 


zdroj: Kanalizace Stříbrná Skalice – III. etapa – www.skalicko.cz a zadávací dokumentace projektu.

Napsat komentář